Forskningsvillan

ForskningsvillanI Forskningsvillan kan du testa din produkt i verklig miljö med verkligt uteklimat och med en bestämd eller varierande boendetyp. Forskningsvillan har stor flexibilitet gällande värmedistributionssystem. Över 100 mätpunkter registrerar på detaljnivå hur olika installationer, komponenter eller beteenden påverkar.

I februari 2014 invigdes Forskningsvillan på RISE område i Borås. Villan har tagits fram för att möta framtidens krav på energieffektivt, hållbart och fuktsäkert boende. Forskningsvillan är byggd tillsammans med trähusföretaget Derome inom ramen för det EU-finansierade samarbetsprojektet NEED4B. Villan kommer att fungera som ett forskningscentrum för framtidens boende i fullskala där ny, innovativ teknik och metoder kan testas och utvärderas i en kontrollerad, men ändå verklighetstrogen miljö.

Forskningsvillan har stor flexibilitet gällande värmedistributionssystem med radiatorer, golvvärme och luftvärme. Den kan värmas med bergvärmepump, markvärmepump eller fjärrvärme och är även förberett för biobränsle i kombination med solfångare. Villan är även utrustad med solceller. 

I villan finns över 100 mätpunkter som på detaljnivå kan registrera hur olika installationer, komponenter eller beteenden påverkar huset. I huset finns simulerade laster, i dagsläget i form av en familj, som kommer och går, ser på tv, duschar och lagar mat – allt utifrån ett förutbestämt mönster som lätt kan ändras. Detta öppnar upp för produkt- och tjänsteutveckling där produkten behöver testas och verifieras i verklig miljö med verkligt uteklimat och med en bestämd eller varierande boendetyp.

Du som är tillverkare av exempelvis värmepumpar, ventilationsaggregat, styrsystem, smarta nät-applikationer eller fönster kan testa och verifiera din produkt i Forskningsvillan.

Villan kan även användas för upplevelsebaserade användartester av olika produkter och tjänster i en kontrollerad men ändå verklighetstrogen miljö. Exempel skulle kunna vara värmepumpens styrpanel, styrsystem för värme/ljus, visualiseringsprodukter eller upplevelser av innemiljö såsom ljus.

Nya tekniska lösningar i forskningsvillan

Mer om Forskningsvillan

Här kan du hitta all information om själva Forskningsvillan såsom ritningar, tekniska lösningar, komponentbeskrivningar, pressmeddelanden och dylikt.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.