Solel och solvärme - Experimentella resurser

RISE förfogar över en förstklassig uppsättning resurser för experimentell utvärdering av solel och solvärme.

Blå huset (utomhusprovning)

Blå huset (syns i bakgrunden)
Blå huset (syns i bakgrunden)

Bilden till höger visar en del av de experimentella testresurser som finns - på taket till det blå huset - för utomhusprovning av solvärme- och solelprodukter. Testresurserna kan användas vid typprovning för certifiering och/eller produktutveckling. 

 

 

 

 

 

 

Forskningsvillan

Forskningsvillan
Forskningsvillan

Forskningsvillan fungerar som ett forskningscentrum för framtidens boende där ny, innovativ teknik och metoder kan testas och utvärderas i en kontrollerad, men ändå verklighetstrogen miljö. Läs mer om forskningsvillan.

 
Riggar och simuleringsverktyg för systemlösningar

Ger dig möjligheten att testa olika kombinationer av solfångare, pannor/värmepumpar och tankar, se exempelvis BIOSOL-projektet.

 

KLIMATKAMMARE FÖR BESTÄNDIGHETSPROVNINGAR

Solsimulator

RISE solsimulator

Solsimulatorn kan användas för provning av solvärme- och solelprodukter inomhus året om och har en kapacitet för moduler med en area upp till 15 m2.

Blixtsolsimulator (flasher)

Blixtsolsimulatorn är den utrustning som RISE använder för prestandatestning av solceller i labbet i Borås. RISE kan med denna karakterisera solcellsmoduler av kisel- och CIGS-celler upp till storleken 2,15 x 1,35 m. En karakterisering innebär mätning av kortslutningsström (Isc), tomgångsspänning (Voc), maxeffekt (Pmp), maxeffektström (Impp), maxeffektspänning (Vmpp), celleffektivitet, moduleffektivitet och fyllnadsfaktor. Ackrediterade mätningar genomförs i enlighet med IEC 60904-1.

Fältmätningsutrustning för solel

Fältmätningsutrustningen för solel används för att fastställa installerade anläggningars funktion. Vid en fältmätning kan enskilda moduler, strängar eller hela system analyseras. Instrumentet mäter ström, spänning samt instrålning och celltemperatur.

Resultatet räknas om till STC och jämförs med nominella värden. Från grafernas form läser vi ut modulernas kondition, bland annat genom att se om det finns serieförluster, shuntförluster eller skuggningseffekter. 

Modulsimulator för växelriktarprovning

Modulsimulatorn för växelriktarprovning gör det bland annat möjligt för oss att prova och utvärdera omriktarnas förmåga att lasta solpaneler optimalt.

Wattmeter med inbyggd mätning av övertoner

Wattmetern (med bl a inbyggd mätning av övertoner) används för testning av elkvalitet, vilket är en del i utvärderingen av växelriktare.

Monokromator

Monokromatorn ger oss spektral karaktärisering av solceller. Dels ingår spektrala mätningar för att kunna beräkna spektral mismatch enligt IEC 60904-7 (mellan testcellen och referensen), men det är även intressant för solcellsforskare att veta den spektrala uppdelningen av kvanteffektiviteten (alltså hur stor del av energin i ljuset vid en viss våglängd som konverteras till ström).

Källmätare

Källmätaren - Source Measurement Unit (SMU) - används för mätning av väldigt små solceller. Detta innebär i praktiken celler med mindre än 1 A och 1 V. Det kan dels vara forskningsceller som ofta är några millimeter i bredd och längd eller inomhusceller som är anpassade för väldigt lågt ljus, vilket också ger små strömmar.

Relaterad information

Tjänster

Solenergi
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.