EMC - Industriprodukter

HertzFör industriprodukter är vår fokus prov där det krävs särskilda resurser, unik kompetens och ackrediterad provning. Vi har omfattande resurser och erbjuder möjligheter till effektiv testning av små och medelstora produkter parallellt med testning av fordon och andra större produkter med extrema EMC-krav.
RISE utför tester på produkter för EMC-krav

För att få CE-märka en produkt måste man kunna visa att produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet. RISE kan utföra de tester som krävs för att göra detta, till exempel strålad och ledningsbunden emission och immunitet, och tålighet mot spänningstransienter och elektrostatiska urladdningar(ESD).

Lång erfarenhet av industriutrustning göra att vi kan belysa och bidra till förståelsen för specifika EMC-problem relaterade till utrustning med till exempel frekvensomriktare och PLC samt hantering av lågnivåsignaler från tryckgivare, temperaturgivare med mera.

EMC-direktivet

Vi är ackrediterade av Swedac för en stor mängd standarder och utsedda till anmält organ för bland annat EMC-direktivet. Detta innebär bland annat att vi kan utfärda intyg om att en produkt uppfyller direktivets krav, till exempel i fall där tillverkaren verifierat på ett sätt om i något avseende avviker från gällande standarder.

Provning av radiokommunikationsutrustning

RISE kan erbjuda ackrediterad radioprovning enligt de vanligast förekommande europeiska standarderna för både analoga och digitala radioutrustningar. Läs mer...

EMC-laboratorium

RISE har sju mätplatser för EMC-provning alla med sina speciella inriktningar. Nya Awitar står klar i januari 2018.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.