Brandprovning av hydraulvätskor

Fire Research har genomfört forskning inom detta område som har resulterat i både en Nordtest testmetod (NT Fire 031) och flera SP-rapporter.

NT FIRE 031 är baserat på sprejförsök. Såväl hydraulvätskor såväl som andra typer av vätskor kan undersökas. Vätskans värmevärde (Q) och förbränningsvärde (∆HC) mäts och bränneffektivitetsfaktorn (F) räknas ut.

Fire Research genomför försök enligt denna Nordtest metod.  


Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Maria Hjohlman

Tel: 010-516 51 99

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.