P-märkta fönster av trä och trä/metall

Nedan förtecknade fönster uppfyller kraven för P-märkning enligt Certifieringsregel 020 Fönster av trä och trä/metall. Reglerna avser P-märkning av fönster, fönsterdörrar och vädringsluckor av trä och trä/metall. Krav ställs på fönstrens funktion bl a avseende luft- och regntäthet, säkerhet mot vindlast, värmeisolering, manövrerbarhet och upprepad öppning och stängning. Kraven verifieras genom provning eller beräkning enligt europeiska standarder.

För att säkerställa god beständighet ställs krav på ingående material och komponenter som träprofiler, ytbehandling, lim, beslag, tätlister och isolerglasrutor.

Förutom mot grundkraven, kan fönster med särskilda egenskaper godkännas mot frivilliga tilläggskrav som avser ljudisolering, brandmotstånd eller inbrottsskydd.

Tillverkarens egenkontroll står under uppsikt av oss, som genomför återkommande inspektionsbesök på tillverkningsplatsen. Fönster tas stickprovsvis ut ur produktionen för kontroll genom provning av att kraven är uppfyllda.

Vi granskar egenkontroll och produktionskvalitet genom återkommande besök på tillverkningsplatsen. Då görs också ett stickprovsmässigt uttag av färdiga fönster för funktionsprovning.

Märkning

Produkter som uppfyller kraven för P-märkning ska märkas med vårt certifieringsmärke, P-märket. Märkningen skall även innehålla följande uppgifter:

  • Certifikatets nummer
  • Certifikatsinnehavaren
  • Tillverkaren (om annan än certifikatsinnehavaren)
  • Eventuell klass för tilläggskrav
  • Information för spårbarhet (exempelvis ordernummer och litterabeteckning)

 

Certifikat/
Godk.nr

Innehavare Produkt/produktnamn
0114/07 Domus Gruppen OY Inåtgående fönster och fönsterdörrar samt fasta fönster av trä och aluminium (Domlux: MSE ALU, MSE ALU Allmoge, IOSS ALU, MEK ALU, MS2E ALU, SE ALU)
SC0764-10 Erafönster AB

Produktfamilj bestående av utåtgående fönster, fönsterdörrar, fasta fönster och vädringsluckor med trästomme och som alternativ med utvändig beklädnad av aluminium.

0082/08 H-Fönstret i Lysekil AB Utåt- och inåtgående fönstersystem av trä och aluminium. Det utåtgående systemet inkluderar glidhängda och sidohängda fönster, fönsterdörrar, fasta fönster och vädringsluckor. Det inåtgående systemet inkluderar Dreh-Kipp-, sidohängda och fasta fönster
SC0270-09 Inwido Produktion AB Produktfamilj bestående av utåtgående fönster, fönsterdörrar, fasta fönster och vädringsluckor med trästomme och som alternativ med utvändig beklädnad av aluminium.
SC0608-09 Inwido Produktion AB Produktfamilj bestående av inåtgående fönster och fönsterdörrar, fasta fönster och vädringsluckor med trästomme och utvändig beklädnad av aluminium.
SC0856-14 Inwido Produktion AB Produktfamilj bestående av utåtgående fönster och fönsterdörrar med trästomme och utvändig beklädnad av aluminium av typ MF-AL, MFx-AL, MFD-AL och MFD2-AL.
0083/08 LEIAB Lundberg & Eriksson Industri AB Fönster och fönsterdörrar av trä/aluminium (LIF, LKF, LID, LUD, LFU, LFI)
0221/07 NorDan AB Inåtgående fönster (KT191, KT994, KT194, KT994, KT794, KT192, KT198), utåtgående fönster (KT344, KT354), glidhängda fönster (KT337), fasta fönster (KT195, KT995), pivotfönster (KT390), inåtgående fönsterdörrar (FD191), KT991FD, KT994FD, FD194, FD794) och utåtgående fönsterdörrar (FD343, FD353) av trä och aluminium
SC0546-09 NorDan AS NorDan NTech Passiv, NorDan NTech 105/80, NorDan NTech 92/67, NorDan NTech Villa Toppsving 92/67, NorDan NTech Villa Toppsving 105/80
SC0472-11 NorDan Sp.z o.o. Fönster och fönsterdörrar av trä och trä/aluminium. Villa Topswing, Villa Topswing Classic, Villa Security Door, Villa Fixed
SC0614-17 Panorama Nordic Glasad skjutdörr av trä med aluminiumbeklädnad, Exclusive 76
0050/08 Polarfönster AB Kopplade, inåtgående fönster (KFI och EFI) och kopplade, utåtgående fönsterdörrar (KDU), med trästomme och ytbehandling med färg
SC0074-16 SIA Arbo Windows Fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar av trä/aluminium
SC0287-09 SIA "Stali"

Fönster och fönsterdörrar av trä/aluminium. Märkning "Villafönster" och "Stali" VFAV, FKAV, FDHGAV, FDFAV, FDKAV, VFSA, FKSA, SKPA

SC0702-09 Skånska Byggvaror AB Glidhängda fönster (VHAL), fasta fönster (VHFAL) och fönsterdörrar (VHDAL) av trä/aluminium. Glidhängda fönster (VHE), fasta fönster (VHFE) och fönsterdörr (VHDE) av trä.
0053/08 Snidex AB Fönster och fönsterdörrar av trä och trä/aluminium (SA KFI-100, SA KFI-115, SA KFI-120, SA KFI-135, SA KFI DK-100, SA KFI DK-120, SA EFI-100, SA EFI-115, SA EFI DK-100, ST KFI-115)
SC0114-11 Svenska Fönster AB SP Fönster, utåtgående och inåtgående fönster och fönsterdörrar samt fasta fönster, med trästomme och utvändig beklädnad av aluminium
SC0162-11 Svenska Fönster AB Traryd Fönster, utåtgående och inåtgående fönster och fönsterdörrar samt fasta fönster, med trästomme och utvändig beklädnad av aluminium
SC0163-11 Svenska Fönster AB Mockfjärds, utåtgående och inåtgående fönster och fönsterdörrar samt fasta fönster, med trästomme och utvändig beklädnad av aluminium
0081/08 Tanums Fönster AB Utåtgående sidhängda och glidhängda fönster och utågående fönsterdörrar av trä och trä/aluminium. Handelsnamn är FL, TVF, FES, FEÖ, FDBC, FDGC, FDBS, FDGS och FV. För metallklädda fönster kompletteras handelsnamnet med ALU
35 35 01 Tomoku Hus AB Glidhängda, utåtgående fönster (TMH), utåtgående fönsterdörrar (TMD, TMDK, TMDH), utåtgående pardörrar (TMD-2, TMDK2, TMD2H), fasta fönster (TMK) och sidhängda, utåtgående fönster (TMS och TMS-2), av trä
SC0769-16 AS Viljandi Aken ja Uks Öppningsbara fönster VHSAL, fast fönster VHFSAL samt fönsterdörr VHDSAL av trä med aluminiumbeklädnad
38 32 01 Westcoast Windows AB Utåt- och inågående fönstersystem av aluminium/trä. Utåtgående systemet består av glidhängda och sidohängda fönster, fönsterdörrar, fasaddörrar och fasta fönster. Inåtgående systemet består av Dreh-kipp, sidohänga, underkantshängda, 2+1-fönster, fönsterdörrar och fasta fönster

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.