Utveckling av avancerade antenner

RISE utvecklar avancerade antenner och antennsystem för komplexa miljöer. Vi har djup kompetens inom områden såsom antennteknik, vågutbredning, kommunikationsteknik och mätteknik som här kommer till användning.

På RISE finns mångårig erfarenhet inom exempelvis antennteknik, vågutbredning, kommunikationsteknik och mätteknik. Denna breda kompetens använder vi även i produktnära projekt där vi stöttar kundernas utveckling av nya produkter, ny teknik och nya metoder. Arbetet bedrivs i nära samarbete med kunderna och ofta med finansiering utifrån, till exempel av VINNOVA.

Vi åtar oss gärna projekt med komplexa problemställningar. Några exempel på projekt vi har genomfört:
Anpassad lösning för radiostyrt containerlås

Konstruktion av antennsystem för ett radiostyrt containerlås. Metallväggarna i en container bildar en komplex miljö för antennerna och för vågutbredningen kring systemet. Standardlösningar fungerar därför dåligt och SP tog fram en anpassad lösning.

Sändare som fungerar både i luft och under vatten

Förstudie kring en antenn till en sändare som både skall fungera med luft omkring, men även om den är till viss del nedsänkt i vatten. Vattnet påverkar dels den direkta utstrålningen i antennens närfält, men även hur vågutbredningen ser ut på längre avstånd. Krav på funktion i båda fallen komplicerar konstruktionen ytterligare.

Elektriskt styrbar antenn

Förstudie för en elektriskt styrbar antenn för ett bilradarsystem. Radarsensorer för farthållare och för kollisionsvarnare i bilar blir allt vanligare. Sensorerna skall ha bra prestanda, hög driftsäkerhet och samtidigt ha låg tillverkningskostnad. SP har tillsammans med Chalmers studerat en lösning för att styra antennloben.

Hornantenner

Konstruktion och tillverkning av skräddarsydda hornantenner. Vi har konstruerat och byggt ett antal hornantenner för andra mätlaboratorier.

Relaterad information

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.