Utvärdering av fordonselektronik

RISE kan bland annat erbjuda följande tjänster inom området utvärdering av fordonselektronik: riskanalys, specificering av säkerhetskrav, val av systemarkitektur, analys av programvara, utvärdering av pålitlighet och realtidsegenskaper, testning av system och kurser.
Allt mer elektronik inom fordonsindustrin

Den ständiga ökningen av elektronik är en allmän trend i fordonsindustrin. För 10 år sedan hade en bil endast ett tiotal datorer med förhållandevis enkla gränssnitt. Idag kan ett fordon innehålla över 50 datorer som samverkar under svåra och komplexa förhållanden.

Det förväntas också att mellan 70 och 90 % av de framtida innovationerna inom fordonsteknologin kommer att beröra elektronik.

Fordonssystemet

Utveckling av fordonssystem kräver användning av moderna analysmetoder, kravställning, utvecklingsmetodik och verktyg för att skapa fordon vi kan lita på. Speciellt viktigt är det att bryta ned funktioner och egenskaper från hög nivå till detaljkrav. Förutom säkerhet måste också fordonssystemen erbjuda tillgänglighet. Det är t.ex. inte acceptabelt om föraren ofta måste söka service utan väl motiverad anledning.

Fordonsindustrin har krav på att varje lösning måste vara kostnadseffektiv, och ställer därmed höga krav på produktionskostnad. En konsekvens av detta är att underleverantörerna förväntas klara utmaningarna för kvalitetsstyrning och kravhantering.

 

RISE kan hjälpa företag i tillämpningen av den nya standarden ISO 26262 "Road vehicles - Functional safety"

Kurser och kunskapsöverföring

Vi arbetar tillsammans med industrin i alla faser av ett utvecklingsprojekt, och bidrar gärna med kunskapsöverföring genom kurser i aktuella ämnen. Bland de mest efterfrågade kursämnena finns den internationella säkerhetsstandarden ISO 26262 "Road vehicles - Functional safety", kommunikationsprotokoll för pålitliga inbäddade system samt en grundläggande kurs i UML (för mer info se kurslänk i högra kolumnen). 

Inbyggda system

Vi hjälper dig med elektronikhårdvara i säkerhetskritiska inbyggda system. Läs mer...

Utvärdering av programvara

RISE har mångårig erfarenhet av utvärdering av programvara i kritiska applikationer och erbjuder ett flertal tjänster.Läs mer...

Felinjicering i elektronik och programvara

Felinjicering ger kunskap om hur inbyggda feldetekterings- och återhämtningsmekanismer bör designas. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.