Certifierad Byggarbetsmiljösamordnare (BAS)

Byggarbetsmiljösamordnare.Från och med 1 januari 2010 är det krav på att den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska kunna styrka kvalifikationerna hos den byggarbetsmiljöamordnare (BAS) som man utsett, liksom hos den personal som denne avser använda i samordningsarbetet.

Med en personcertifiering för BAS-P och BAS-U underlättas uppgiften för arbetsgivare att kvalificera sin personal för dessa uppgifter.

RISE Certifiering har redan certifierat ett större antal byggarbetsmiljösamordnare.

 

För att bli certifierad ska följande uppnås:

  • Utbildning som är godkänd enligt kraven alternativ minst 10 år av meriterande byggmiljöarbete (byggprojekt och/eller byggarbetsmiljösamordning)
  • 5-7 årsyrkeserfarenhet inom byggbranschen
  • 3-5 års erfarenhet inom projektering eller projekteringsledning för BAS-P
  • 3-5 års erfarenhet inom produktionsledning eller byggledning för BAS-U
  • Lämplighetsintyg
  • Tentamen
  • Tentamensbokningar och förfrågningar gör du enklast via tentamen.person@ri.se 

Personcertifiering

Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.