Kalibrering av artificiell mastoid

Mastoiden kalibreras med hjälp av ett impedanshuvudEn artificiell mastoid omvandlar kraften från en benledningstelefon till en elektrisk signal. Eftersom den avgivna kraften är beroende av mastoidens mekaniska impedans är denna en viktig parameter hos en artificiell mastoid och är specificerad i standarden IEC 60373.

Den mekaniska impedansen påverkas av temperatur, kvalitet och ålder på de gummiskikt i mastoiden som sitter mellan benledningstelefon och kraftgivare.

RISE kalibrerar artificiella mastoider med avseende på känslighet och mekanisk impedans. Kalibreringen utförs normalt med den statiska lasten 5,4 N. Kalibreringen kan utföras på enbart mastoid alternativt på mastoid och mätinstrument tillsammans som ett set.
 

Relaterad information

Se även

Kalibrering - ljud och vibrationer

Kontaktpersoner

Håkan Andersson

Tel: 010-516 54 23

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.