Dynamisk kalibrering av kraft- och impedansgivare

Impedanshuvud används bl a för kalibrering av artificiella mastoiderKraft och acceleration är två nära varandra liggande storheter. Vi har det fundamentala sambandet F = m·a, där F, m och a står för kraften, massan respektive accelerationen. Dynamisk kalibrering av kraftgivare kan därför göras via storheten acceleration.

En speciell givare för mätning av mekanisk impedans är impedanshuvudet. Det är en accelerometer och en kraftgivare monterade tillsammans som en enhet.

RISE utför dynamisk kalibrering av

  • Kraftgivare
  • Modalhammare
  • Impedanshuvud

Riksmätplats och kalibrering av ljud- och vibrationsmätutrustning

Sektionen för ljud- och vibration på RISE kalibrerar de flesta typer av ljud- och vibrationsmätutrustning.Läs mer...

Kraft och moment

Vi inom riksmätplatsen för kraft och moment utvecklar och validerar nya kalibreringsstandarder, mätutrustningar och innovationer. Vi arrangerar kurser och erbjuder experthjälp. Läs mer...

Relaterad information

Se även

Kalibrering - ljud och vibrationer

Kontaktpersoner

Jonas Pettersson

Tel: 010-516 50 96

Håkan Andersson

Tel: 010-516 54 23

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.