Kalibrering av mikrofon

MikrofonerMikrofoner finns i en mängd utföranden med olika frekvensegenskaper och storlek, beroende på vilken omgivning de skall användas i. Egenskaper och kalibreringsmetoder för mikrofoner specificeras i en standardserie, IEC 61094, med ett antal olika delar.

Normalt bestämmer vi följande egenskaper vid kalibrering av mikrofoner:

  • Känslighet vid 250 Hz
  • Frekvensrespons
  • A-vägt egenbrus

Känslighetsbestämningen gör genom jämförelse mot en referensmikrofon medan frekvensresponsen normalt mäts i en sluten kopplare alternativt på elektrostatisk väg. Vi kan även vid behov kalibrera en mikrofon i fritt fält.

Vanliga defekter
  • Mekanisk skada på mikrofonmembranet. Små skador är mest lömska eftersom de inte syns med blotta ögat och de inte påverkar resultatet vid 1 kHz, som i de flesta fall är kalibratorns frekvens, men kan påverka kraftigt vid lägre frekvenser.
  • Fukt i mikrofonen. Yttrar sig ofta som en lågfrekvent störning.

Relaterad information

Se även

Kalibrering - ljud och vibrationer

Kontaktpersoner

Håkan Andersson

Tel: 010-516 54 23

Jonas Pettersson

Tel: 010-516 50 96

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.