Kalibrering av ljudnivåmätare

RISE verifierar de flesta typer av ljudnivåmätare och ljudanalysatorer mot sin standard. Vi kan också kalibrera icke standardiserad ljudmätutrustning i fritt fält.

Egenskaper hos ljudnivåmätare specificeras i internationella standarder, IEC 61672, IEC 60651 och IEC 60804. Där anges även mätprocedurer och toleranser för att verifiera att ljudnivåmätarens egenskaper är riktiga. Exempel på egenskaper som skall kontrolleras är frekvensgång hos mikrofon och filter, de olika tidsvägningarna (Fast, Slow, m.fl.), nivålinjäritet, överstyrningsindikering m m. En regelbunden kontroll av dessa egenskaper heter egentligen verifiering men kallas normalt för kalibrering, vilket ofta medför förväxling med den kalibrering man gör med en ljudkalibrator inför en mätning.Ljudnivåmätare verifieras till största delen med elektriska signaler

Ljudnivåmätare delas in i olika noggrannhetsklasser, där klass 1 är normalt för precisionsmätningar och klass 2 för enklare mätningar. Ungefärlig noggrannhet för en ljudnivåmätare av klass 1 är 1 dB och 2 dB för klass 2. Noggrannheten är dock beroende av ljudets karaktär.

Ljudnivåmätare utrustas ofta med externt eller inbyggt bandpassfilter. Egenskaper för detta specificeras i en separat standard, IEC 225 eller IEC 61260.

Vanliga frågor

Hur ofta skall jag kalibrera (verifiera) min ljudnivåmätare?

I akustiska mätstandarder figurerar två olika verifieringsintervall, 1 respektive 2 år. Instrumenttillverkarna brukar ange 1 år. Generella kvalitetsstandarder säger att det är upp till användaren att själv bestämma intervallet utifrån användningssätt och historik för det aktuella instrumentet.

Jag använder en ljudkalibrator inför varje mätning. Då behöver jag väl inte skicka ljudnivåmätaren på kalibrering?

Ljudkalibratorn kalibrerar ljudnivåmätaren vid en enda frekvens och nivå. Den säger inget om hur ljudnivåmätaren fungerar vid andra frekvenser och nivåer eller vid andra typer av ljud, t ex impulsbuller. De vanligaste defekterna hos ljudnivåmätare kan man inte upptäcka med en ljudkalibrator. En ljudkalibrator ersätter alltså inte en regelbunden verifiering av ljudnivåmätaren.

Vilken ljudnivåmätare skall jag köpa?

Noggrannhetskraven på mätningen avgör vilken klass man skall välja, normalt klass 1 eller 2. Var försiktig med luddiga specifikationer. Det finns exempel på specifikationer där man säger att ljudnivåmätaren är "tillverkad för att möta" eller "konstruerad för att uppfylla" en viss klass utan att man intygar att den verkligen gör det. Vidare är det är viktigt att man väljer en ljudnivåmätare som går att kalibrera (verifiera). Då verifieringen till stor del utförs med elektriska signaler krävs att mikrofonen skall kunna skruvas av.

Relaterad information

Se även

Kalibrering - ljud och vibration

Kontaktpersoner

Håkan Andersson

Tel: 010-516 54 23

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.