Kalibrering av ljudanalysator och bandpassfilter

LjudanalysatorRISE verifierar ljudanalysatorer och bandpassfilter mot den standard de är specificerade för, IEC 61260 alternativt IEC 60225. Ljudanalysatorer verifieras även mot tillämpliga krav för ljudnivåmätare. Analysatorer för intensitetsmätning verifieras med en speciell metod.

Vid mätning av det spektrala innehållet hos ljud delar man upp signalen i frekvensband med konstant relativ bandbredd. Med konstant relativ bandbredd menas att bandets bredd (antal Hz som ingår i bandet) är proportionell mot bandets mittfrekvens. De vanligaste relativa bandbredderna är 1/1- och 1/3-oktavband. En annan fördelning av frekvensbanden har t ex FFT-analysatorn som arbetar med konstant absolut bandbredd, det vill säga varje band innehåller lika många Hz.

Bandanalys av ljud kan antingen göras parallellt (alla band på en gång) med en ljudanalysator eller seriellt (ett band i taget) med ett bandpassfilter kopplat till en ljudnivåmätare.

Egenskaper för frekvensbanden specificeras i en internationell standard, IEC 61260. Där anges tre noggrannhetsklasser, 0 till 2, där klass 0 är den bästa. Fram till 1995 gällde dock en äldre standard, IEC 60225, och många förekommande instrument är specificerade mot denna standard.

Ljudanalysator

Relaterad information

Se även

Kalibrering - ljud och vibrationer

Kontaktpersoner

Håkan Andersson

Tel: 010-516 54 23

Jonas Pettersson

Tel: 010-516 50 96

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.