Kalibrering av ljudkalibrator

LjudkalibratorerLjudkalibratorn är ett verktyg för att inför en mätning justera in känsligheten på mätkedjan vid en viss frekvens. Den ersätter dock inte en komplett verifiering av mätutrustningen.

Egenskaper hos ljudkalibratorer specificeras i en internationell standard, IEC 60942. Där anges krav och toleranser för bl.a. ljudtrycksnivå, frekvens, distorsion och stabilitet. Standarden anger tre noggrannhetsklasser, LS, 1 och 2, där klass LS endast är för laboratoriebruk medan klass 1 och 2 är avsedda för fältbruk. Dessa klasser matchar motsvarande klass för ljudnivåmätare.

RISE kalibrerar alla typer av ljudkalibratorer. Parametrar som kalibreras är ljudtrycksnivå, frekvens och distorsion. Om en barometer följer med som tillbehör kontrollerar vi även denna vid aktuellt lufttryck.

Vanliga frågor

Hur ofta skall jag kalibrera min ljudkalibrator?

Vi rekommenderar ett kalibreringsintervall på 1 år.

Kan jag använda min ljudkalibrator ute vintertid?

Ljudkalibratorer som uppfyller IEC 60942 klass 1 skall kunna användas ner till –10°C. Observera dock att en av de vanligast förekommande ljudkalibratorerna, B&K 4230 som är konstruerad innan IEC 60942 utarbetades, är specificerad för ett betydligt mindre temperaturintervall.

Relaterad information

Se även

Kalibrering - ljud och vibrationer

Kontaktpersoner

Håkan Andersson

Tel: 010-516 54 23

Jonas Pettersson

Tel: 010-516 50 96

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.