Kalibrering av ljudintensitetsmätutrustning

Ljudreduktion hos byggnadsdetaljer kan bestämmas med intensitetsteknikLjudintensitet är ett mått på flöde av ljudenergi och mäts i dB relativt 1 pW/m². Egenskaper och krav på utrustning för mätning av ljudintensitet ges i standarden IEC 61043. Kraven finns både på det kompletta systemet och på de enskilda delarna, mikrofonprob, analysator och kalibrator.

Utrustning för mätning av ljudintensitet verifierar RISE mot kraven i IEC 61043. Normalt verifierar man mikrofonprob och analysator tillsammans men vi kan även verifiera varje del för sig.

Ljudintensitetskalibratorn kalibreras med avseende på:

  • Ljudtrycksnivå
  • Ljudintensitetsnivå
  • Residualintensitet för bruskälla
  • Frekvens
  • Distorsion
Förekommande defekter hos intensitetsprobar
  • En av mikrofonerna har fått en mindre skada så att den fortfarande fungerar men mikrofonparet är inte längre matchat.
  • Eftersom proben hanteras mycket manuellt utsätts kabelns ändar för nötning som kan medföra dålig kontakt.

Relaterad information

Se även

Kalibrering - ljud och vibrationer

Kontaktpersoner

Jonas Pettersson

Tel: 010-516 50 96

Håkan Andersson

Tel: 010-516 54 23

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.