Kalibrering av stegljudsapparat

StegljudsapparatKalibrering av stegljudsapparater syftar till att verifiera att apparaten uppfyller kraven enligt Annex A i SS-EN ISO 140-6, -7 och -8. Detta innebär att det är apparatens mekaniska egenskaper såsom hamrarnas hastighet, anslagsvinkel, huvudkurvatur, mm som kalibreras.

Vid behov kan vi hjälpa till med enklare service såsom byte av hammarhuvud, justering av fötter och rengöring i samband med kalibreringen.

För att minimera kostnaderna för ställtid har vi två fasta kalibreringstillfällen per år, vecka 17 och 48. Utanför dessa perioder kan kalibrering utföras mot en extra kostnad.

RISE rekommenderar tre års kalibreringsintervall för stegljudsapparater med normal användning. Vid intensiv användning eller svår miljö bör kalibreringsintervallet kortas.

Vanliga defekter
  • För låg fallhastighet på hamrarna
  • För låg slagfrekvens
  • Deformerade hammarhuvuden
  • Mätning av anslagsvinkeln

Relaterad information

Se även

Kalibrering - ljud och vibrationer

Kontaktpersoner

Jonas Pettersson

Tel: 010-516 50 96

Håkan Andersson

Tel: 010-516 54 23

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.