Kalibrering av vibrationskalibrator

Vibrationskalibratorn används för att i fält kontrollera mätutrustningenVibrationskalibratorn är en portabel vibrator med en fix frekvens och vibrationsnivå. Den används för att inför en mätning kalibrera känsligheten hos en vibrationsmätkedja vid en frekvens. Den är dock ingen ersättning för en kalibrering i laboratorium av hela frekvensområdet.

RISE kalibrerar alla förekommande typer av vibrationskalibratorer. Parametrar som mäts upp är:

  • Acceleration
  • Frekvens
  • Distorsion
  • Inverkan av låg batterispänning
     

Relaterad information

Se även

Kalibrering - ljud och vibrationer

Kontaktpersoner

Jonas Pettersson

Tel: 010-516 50 96

Håkan Andersson

Tel: 010-516 54 23

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.