Kalibrering av vibrationsmätare

Instrument för mätning av handarmvibrationer specificeras i ISO 8041På marknaden finns en mängd olika typer av vibrationsmätare som är designade för olika ändamål. Det finns speciella standarder som specificerar egenskaper hos instrument för mätning av t ex hand/arm- och helkroppsvibrationer, vibrationer i byggnader och fordon m m.

RISE kalibrerar och verifierar vibrationsmätare mot sin specifikation och de standarder den är specificerad mot.

Ett exempel på sådan standard är ISO 8041, som specificerar instrument för mätning av vibrationers påverkan på människan. Denna kräver att man, utöver frekvensegenskaper för komplett mätkedja, även regelbundet verifierar dynamiska egenskaper, dvs medelvärdesbildning och hur den reagerar på icke-stationära vibrationer. Detta görs med givaren ersatt av elektriska signaler.


 

Relaterad information

Se även

Kalibrering - ljud och vibrationer

Kontaktpersoner

Jonas Pettersson

Tel: 010-516 50 96

Håkan Andersson

Tel: 010-516 54 23

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.