Klimattest

KlimattestPå dagens globala marknad för elektronikprodukter måste hårdvaran kunna klara nästan alla klimat. Test under rätt simulerade klimatförhållanden ger tillförlitlig elektronik. Genom klimattest kan produkter utvärderas och förbättras redan under utvecklingsfasen. Inte bara för att uppfylla lagkrav, men också för att försäkra sig om få lågt felutfall och hög kundnöjdhet.
Man kan inte undgå vädret

Under produktens livslängd exponeras den för olika klimat runt jorden helt utanför din kontroll eller påverkan.

Genom skräddarsydda klimattest och testscenarior hjälper vi våra kunder att öka tåligheten och tillförlitligheten hos sina produkter. Det gäller inte bara att uppfylla konstruktions- och prestandakrav utan också att infria kundernas förväntningar.

Simulering av alla väder – och mer

På vårt avancerade klimattestlaboratorium kan vi simulera alla vädertyper oavsett om det är naturliga som sol, saltdimma, temperaturer, regn eller en kombination av dessa och konstgjorda förhållanden som luftföroreningar, kemikalier eller extrema temperaturer.

Kombinera mekanisk påverkan med klimatexponering

Verkligheten utsätter inte bara produkterna för mekanisk påverkan eller bara olika väder utan en kombination av båda. En av de vanligaste skadorna uppstår i kombinationen av olika faktorer.

Genom att kunna kombinera faktorer på ett helt kontrollerat sätt kan man till och med simulera riktigt långsamma och svaga felprocesser som normalt inte visar sig i kombinationer av vanliga exponeringstest som HALT (Highly Accelerated Lifte Test).

Kortversionen av våra test
  • solsimulering
  • UV-exponering
  • saltdimma
  • temperaturchock
  • temperatur och luftfuktighet
  • kondenserande vatten
  • regnbeständighet och utvärdering av vattentäthet
  • kombination av vibrations-, temperatur- och fukttest
Våra test – den något längre versionen
Solsimulering

Solen är en förutsättning för allt liv på jorden. Solens strålar kan dock gå hårt åt material.

Det kan gälla inkapslade komponenter som får en temperatur på 80 °C eller mer. Vår solsimuleringskammare kan simulera solstrålning på jordens marknivå från 800 till 1200 W/m2.

I kombination med solstrålning kan vi programmera testprofiler med både luftfuktighet och temperatur som motsvarar de flesta av jordens utomhusklimat.

UV-exponering

Ett alternativ till exponering för naturligt solljus är exponering med UV-ljus. UV-ljuset accelererar nedbrytningen av material jämfört med vanlig solstrålning.

UV-strålningen kan också kombineras med vattenbesprutning. Den här sortens test används ofta som en inledande grovgallring för att välja lämpligast material eller beläggning, eller för kvalitetskontroll på batchnivå. UV-exponering kan ersätta solsimulering (eller riktig exponering) om felorsak och en accelerationsfaktor har bestämts för just det aktuella materialet eller beläggningen.

Saltdimma

Med få undantag finns salt naturligt över hela jorden och det är därför helt självklart att elektriska produkter kan påverkas. Förutom den uppenbara påverkan som finns i havs- och kustmiljöer kan salt också komma från svett och saltningen av vägar.

Närvaron av salt kan ha förödande konsekvenser för elektrisk utrustning och leda till olika felmekanismer som korrosion av kontaktpunkter och migration av tenn eller koppar. Både metalliska och icke-metalliska material kan brytas ned och korrodera i salthaltiga omgivningar.

I vår testkammare för saltdimma kan vi göra test enligt de vanligaste standarderna inklusive dem som använder saltlösningar och temperatur.

Termisk chock

I flygindustrin, industriella eller andra extrema miljöer kan elektriska apparater eller material utsättas för plötsliga stora temperaturförändringar med tiotals grader per minut. Dessa hastiga förändringar kan ge extrema dimensionsförändringar och interna mekaniska spänningsnivåer som till exempel kan leda till sprickor, delaminering eller deformering.

Vår temperaturchockkammare består av två separata temperaturkammare som förbinds med en lyft som gör att plötsliga temperaturförändringar skapas genom att automatiskt flytta provet från den ena kammaren till den andra. Med ett temperaturspann från -80 °C till +220 °C är det möjligt att simulera de flesta temperaturer.

Temperatur och fuktighet

De enklaste vädersimuleringarna är rena temperaturförändringar som kan vara tillräckligt för att bevisa någon nivå av klimatsäkring. I de flesta fall så måste man dock även kontrollera fuktigheten för att undvika oönskad kondens eller värmeöverföring.

Vi kan också inkludera och styra luftfuktighet. Hög luftfuktighet kan få katastrofala konsekvenser för polymerer och leda till skevning eller delaminering av folier.

SPs klimatkammare med flera klimat kan ge temperaturer från -70 °C till +180 °C med en kontrollerad luftfuktighet på mellan 10 % och 98 %. För varje enskild kammare kan temperatur- och luftfuktighetsprofiler programmeras och övervakas för att simulera ett brett spann av naturligt och konstgjort väder.

Kondensvatten

Vanligt väder inkluderar vatten från molekylstorlek till stora regndroppar. En av de svårare storlekarna att simulera är vattendroppar som är så små att de bara kondenserar på eller i ytor   som är kallare än omgivningarna.

I en speciell provkammare på RISE simulerar vi kondenserande vatten enligt internationella standarder för 100 % luftfuktighet. Vi kan simulera specialsituationer när vattenånga kommer in i inkapslad elektronik med intern kondens som följd.

Utvärdering av regnbeständighet och vattentäthet

Med ökad batterikapacitet och bättre effektstyrning har fler och fler elektriska apparater blivit bärbara. De används överallt dit de tas, i vått och torrt väder, oavsett om de konstruerats för att motstå regn eller inte.

Vi har halvautomatiska testkammare för att simulera de vanligaste regntyperna upp till IP X2 (vattendroppar i olika 15 gradersvinklar i tio minuter).

I samband med de traditionella testmetoderna kan vi också erbjuda vattentäthetsprovningar för att hitta potentiella läckor och kapilläreffekter i inkapslingen. Den här typen av utvärdering passar särskilt bra för inledande designstudier och kan ibland även användas på protoyper och demonstratorer.

Kombinerade vibrations-, temperatur- och luftfuktighetstester

Testförhållanden kan inkludera svåra kombinationer av samtidig exponering för vibrationer, temperaturer och luftfuktighet. Dessa förhållanden återfinns exempelvis på maskiner eller fartyg vid godstransporter.

Typiska fel som uppstår vid dessa förhållanden är nötningskorrosion, nedsatt motståndskraft mot vibrationer eller till och med nedbrytning av skyddande kartongförpackningar.

I kombinationstestet kan vi fritt programmera vibrationer med en kraft upp till 26 kN, temperaturer från -70 °C till +180 °C, med upp till 11 K  /min (temperaturchockområde) och fuktighet från 10 % till 98 % relativ fuktighet.

Miljötålighet

RISE kan erbjuda ett brett utbud av tjänster inom området miljötålighet. Vi har tjänster som under hela utvecklingsprocessen stöder arbetet mot en produkt med rätt miljötålighet.Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Johanna Hallström

Tel: 010-516 52 94

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.