Effektiv energianvändning

Effektiv energianvändning är en absolut förutsättning för att klara världens klimatproblem och vår försörjningstrygghet framöver. Detta kräver att olika komponenter och systemlösningar fungerar väl från en energi- och miljöteknisk synpunkt.

RISE arbetar med hållbar, effektiv energianvändning inom bebyggelsen, industrin och i delar av transportsektorn. Våra projekt av tvärteknisk karaktär och genomförs i samarbete med industri och akademi. RISE är verksamma inom hela innovationskedjan, från forskning till tillämpning och introduktion på marknaden.

Spetskompetens inom ett flertal områden

Våra styrkeområden är ett systemtekniskt kunnande kombinerat med spetskompetens inom installationsteknik, kyl- och värmepumpsteknik, byggnadsfysik, byggnadsteknik samt inom flera industriella tillämpningsområden. Exempel är livsmedelindustri, träindustri, glas- och mekanisk tillverkningsindustri. Inom transportområden arbetar RISE brett med såväl med framtidens fordon (bland annat el- och hybrida fordon) och som lättviktsfartyg. Våra projekt genomförs i laboratorium eller i fält.

Lågenergihus

Låg energianvändning och en god innemiljö kan åstadkommas både vid ny- och ombyggnad. För att nå ett gott resultat är det viktigt med kvalitetssäkring under hela byggprocessen. RISE kan vara din resurs vid byggande av lågenergihus.Läs mer...

ZEB, Zero Emission Buildings

RISE samlade spetskompetens inom området energieffektiva byggnader, både nybyggnad och renovering av befintliga byggnader. Läs mer...
Forskningsvillan

Forskningsvillan

I Forskningsvillan kan du testa din produkt i verklig miljö med verkligt uteklimat och med en bestämd eller varierande boendetyp. Forskningsvillan har stor flexibilitet gällande värmedistributionssystem. Över 100 mätpunkter registrerar på detaljnivå hur olika installationer, komponenter eller beteenden påverkar. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Forskning

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Caroline Haglund Stignor

Tel: 010-516 55 45

Kristina Mjörnell

Tel: 010-516 57 45

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.