Kalibrering av växelström

Kalibreringsobjekt för växelström är främst olika typer av strömshuntar men också strömmätande och genererande instrument.

Enheten för växelström är liksom enheten för växelspänning baserad på samma termoomvandlare av typ "multijunction". Tillsammans med termoomvandlarna används strömshuntar.

Kalibrering på olika noggrannhetsnivåer

Vi kan erbjuda kalibrering på olika noggrannhetsnivåer genom val av lämpliga normaler anpassade för mätobjektens egen noggrannhet.

Kalibreringsobjekt för växelström är främst olika typer av strömshuntar men också strömmätande och genererande instrument. Vidare kalibrerar vi t.ex. strömtransformatorer, tångamperemetrar, mätbryggor för strömtransformatorer och bördor för instrumenttransformatorer.

Kalibreringsintervall

Inom Mätteknik kalibrerar vi växelström i intervallet 1 µA till 10 kA, de högre nivåerna inom en speciell avdelning för starkström.

Högspänningsteknik

Verksamheten omfattar mätning vid höga strömmar och spänningar.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Kalibrering av multimetrar och kalibratorer

Kontaktpersoner

Tekniska frågor
Karl-Erik Rydler

Tel: 010-516 54 01

Bokning av kalibrering
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.