Växelspänning

Kalibrering av normaler och växelspänningsmätande instrument kan genomföras på olika noggrannhetsnivåer anpassade efter mätobjektets egen noggrannhet.
Växelspänningsenheten

Vår växelspänningsenhet baseras på termoomvandlare av typ "multijunction". Termoomvandlarna är tillverkade av PTB i Tyskland inom ramen för ett EU-projekt och deras noggrannhet baseras på teoretiska beräkningar vid PTB.

Från primärnormalerna går vi vidare med andra typer av termoomvandlare med olika serieresistanser. I mV-området använder vi en egenutvecklad mätmetod baserad på mikropotentiometrar.

Kalibrering

Kalibrering av normaler och växelspänningsmätande instrument kan genomföras på olika noggrannhetsnivåer anpassade efter mätobjektets egen noggrannhet.

Helautomatiskt mätsystem för spänningsreferenser

För att automatisera proceduren vid kalibrering av arbetsnormaler för växelspänning använder vi en "Rotary Switch Controller". En dator lämnar instruktioner till denna enhet, som sedan vrider normalens manuella inställningsratt till rätt läge.

Resurser

Mät- och kalibreringsresurserna för växelspänning sträcker sig från mV-nivån och uppåt. De noggrannaste mätningarna utförs på normaler och termoomvandlare där mätosäkerheten som bäst är i storleksordningen ±4 µV/V.

Spårbarhetskedjan - sambandet till storheterna

Spårbarhetsbegreppet innebär att alla mätningar som görs med ett kalibrerat mätdon skall ha ett direkt samband med den definierade storheten.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Kalibrering av multimetrar och kalibratorer

Kontaktpersoner

Tekniska frågor
Karl-Erik Rydler

Tel: 010-516 54 01

Bokning av kalibrering
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.