Kalibrering av likström

RISE kalibrerar strömmätande och strömgenererande instrument som exempelvis multimetrar, pA-metrar och kalibratorer samt strömshuntar.
Likströmssenheten

Likströmsenheten ampere (A) realiseras med hjälp av Ohms lag vilket innebär att vi låter strömmen flyta genom en resistans med känt värde och mäter samtidigt spänningsfallet över resistorn med spårbarhet från enheterna för likspänning och resistans. Mätosäkerheten i realiseringen av strömenheten bestäms av mätosäkerheten för spännings- respektive resistansmätningen, som bäst 25 nA/A vid 100 µA.

En alternativ realisering av likströmsenheten används för små strömmar under 100 pA. En känd konstant spänningsramp används för att ladda en kondensator med spårbarhet från enheterna för likspänning, frekvens och kapacitans. Mätosäkerheten i denna realisering är som bäst 30 µA/A.

För säkerställande av spårbarheten deltar vi även regelbundet i internationella jämförelsemätningar.

Uppdragskalibrering

Kalibreringsresurserna för likström ligger i intervallet 10 fA - 6000 A. Andra typer av mätningar utförs också, exempelvis bestämning av temperaturkoefficient. Se även växelström.

Den mätosäkerhet som kan lämnas vid en kalibrering beror förutom på kalibreringsutrustningens prestanda även på kalibreringsobjektets prestanda (stabilitet, temperaturkoefficient, anslutningar och så vidare). En preliminär mätosäkerhet kan i de flesta fall erfarenhetsmässigt ges före en kalibrering.

SI-systemet

SI betyder Système International d’Unités, d v s det internationella måttenhetssystemet. Bokstäverna SI används på alla språk för att beteckna detta system. Läs mer...

Spårbarhetskedjan - sambandet till storheterna

Spårbarhetsbegreppet innebär att alla mätningar som görs med ett kalibrerat mätdon skall ha ett direkt samband med den definierade storheten.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Kalibrering av multimetrar och kalibratorer

Kontaktpersoner

Tekniska frågor
Tobias Bergsten

Tel: 010-516 51 16

Gunnar Eklund

Tel: 010-516 53 91

Bokning av kalibrering
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.