Kalibrering av likspänning

RISE kalibrerar spänningsnormaler och spänningsdelare samt olika typer av spänningsmätande och spänningsgenererande instrument, exempelvis multimetrar och kalibratorer.

Likspänningsenheten

RISE realiserar likspänningsenheten volt (V) i intervallet 140 µV – 10 V med spårbarhet från enheten för frekvens (Hz) och ett numeriskt värde för kvoten mellan Plancks konstant och dubbla elementarladdningen kallad Josephsonkonstanten K J-90. Realiseringen utförs med en ”Josephsonnormal” baserad på den kvantfysikaliska Josephsoneffekten. Mätosäkerheten i realiseringen är av storleksordningen 1 nV/V vid 1 V.

Efter en realisering överförs den realiserade likspänningsenheten till en grupp av zenerreferenser som upprätthåller likspänningsenheten vid 1 V och 10 V mellan realiseringarna. Mellan realiseringarna jämförs dessa normaler regelbundet för att säkerställa upprätthållandet.

För säkerställande av spårbarheten deltar vi även regelbundet i internationella jämförelsemätningar.

Uppdragskalibrering

Kalibreringsresurserna för likspänning ligger i intervallet 1 nV - 1 MV. Förutom spänningsnormaler kalibreras även olika typer av instrument exempelvis spänningsdelare, voltmetrar och kalibratorer. När det gäller högspänning >1000 V är de vanligast förekommande mätobjekten spänningsdelare och probar.

Nästan all kalibrering av spänningsnormaler med utspänningar upp till 10 V som zenerreferenser och normalelement sker helt automatiserat genom jämförelse mot primära och sekundära spänningsnormaler. Mätintervallet kan varieras från några sekunder vid kontroll av korttidsstabilitet till flera veckor vid kontroll av långtidsstabilitet. Mätosäkerheten är som bäst 0,3 µV/V.

Kalibrering upp till 10 V av zenerreferenser och vissa typer av spänningsdelare kan erbjudas med bästa möjliga mätosäkerhet med användning av Josephsonnormalen. Mätosäkerheten är som bäst 3 nV/V.

Andra typer av mätningar utförs också, exempelvis bestämning av temperaturkoefficient. Den mätosäkerhet som kan lämnas vid en kalibrering beror förutom på kalibreringsutrustningens prestanda även på kalibreringsobjektets prestanda (stabilitet, temperaturkoefficient, anslutningar och så vidare). En preliminär mätosäkerhet kan i de flesta fall erfarenhetsmässigt ges före en kalibrering.

Spårbarhetskedjan - sambandet till storheterna

Spårbarhetsbegreppet innebär att alla mätningar som görs med ett kalibrerat mätdon skall ha ett direkt samband med den definierade storheten.Läs mer...

RISE är riksmätplats för mätstorheterna i Sverige

Med de nationella referensnormalerna som utgångspunkt är vår uppgift att föra vidare mätteknisk kompetens och spårbarhet till svensk industri och till samhället i övrigt.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Kalibrering av multimetrar och kalibratorer

Kontaktpersoner

Tekniska frågor
Ove Gunnarsson

Tel: 010-516 54 13

Gunnar Eklund

Tel: 010-516 53 91

Bokning av kalibrering
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.