Kapacitans

RISE kalibrerar kapacitansnormaler (kapacitans och förlustfaktor) samt olika typer av instrument, exempelvis mätbryggor, elektrometrar, kalibratorer och LCR-metrar.
Kapacitansenheten

RISE realiserar kapacitansenheten farad (F) i intervallet 1 nF – 3 nF beroende på mätfrekvens och med spårbarhet från enheterna för frekvens och ac-resistans med en så kallad kvadraturbrygga. Mätosäkerheten i realiseringen är av storleksordningen 1 µF/F vid 1 kHz.

Efter en realisering överförs den realiserade kapacitansenheten till en grupp av sex stycken 100 pF primärnormaler som upprätthåller kapacitansenheten mellan realiseringarna. Regelbundet jämförs primärgruppens 100 pF normaler inbördes och samtliga sekundärnormaler i intervallet 1 pF – 100 µF kalibreras genom stegning från primärgruppen.

Förlustfaktorn D (tan δ) realiseras med en metod baserad på mätningar med en plattkondensator med variabelt plattavstånd. Spårbarheten är från enheterna för frekvens, resistans och kapacitans vid nivån 100 pF och upprätthålls med primärgruppen. Mätosäkerheten i realiseringen är av storleksordningen 0,5 x 10E-6 vid 1 kHz. Förlustfaktorn för sekundärnormaler i intervallet 1 pF – 100 µF bestäms genom stegning.

För säkerställande av spårbarheten deltar vi även regelbundet i internationella jämförelsemätningar.

Uppdragskalibrering

Kalibreringsresurserna för kapacitans vid lågspänning ≤100 V ligger i intervallet 100 fF – 1 mF. Den oftast använda mätprincipen vid kalibrering av kapacitansnormaler i intervallet 1 nF – 10 µF är substitutionsmätning då mätobjektet jämförs med en normal med känt värde och med samma nominella värde. Dessa kapacitansmätningar utförs med en LCR-meter. Kalibrering kan utföras vid frekvenser upp till 10 kHz. Mätosäkerheten är som bäst 10 µF/F vid 1 kHz.

Kalibrering av kapacitansnormaler kan också utföras med en kapacitansmätbrygga för bättre mätosäkerhet eller då substitutionsmätning inte är lämplig. Den vanligaste mätfrekvensen är 1 kHz men kalibrering kan även göras vid andra frekvenser upp till 10 kHz (i vissa fall högre frekvens). Mätosäkerheten vid 1 kHz är som bäst 3 µF/F samt 3 x 10E-6 för förlustfaktor.

Mätbryggor och LCR-metrar kalibreras genom mätning mot sekundära kapacitansnormaler. Kalibrering kan utföras vid frekvenser upp till 10 kHz (i vissa fall högre frekvens).

Kalibrering av högspänningskondensatorer kan utföras upp till 300 kV (se högspänning).

Andra typer av mätningar utförs också, exempelvis bestämning av temperaturkoefficient.

Den mätosäkerhet som kan lämnas vid en kalibrering beror förutom på kalibreringsutrustningens prestanda även på kalibreringsobjektets prestanda (stabilitet, temperaturkoefficient, anslutningar och så vidare). En preliminär mätosäkerhet kan i de flesta fall erfarenhetsmässigt ges före en kalibrering.

RISE är riksmätplats för mätstorheterna i Sverige

Med de nationella referensnormalerna som utgångspunkt är vår uppgift att föra vidare mätteknisk kompetens och spårbarhet till svensk industri och till samhället i övrigt.Läs mer...

Spårbarhetskedjan - sambandet till storheterna

Spårbarhetsbegreppet innebär att alla mätningar som görs med ett kalibrerat mätdon skall ha ett direkt samband med den definierade storheten.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Tekniska frågor
Gunnar Eklund

Tel: 010-516 53 91

Bokning av kalibrering
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.