Kalibrering av flickermätare

Syftet med en kalibrering av en flickermätare eller elkvalitetsinstrument är att säkerställa att instrumentets felvisning håller sig inom önskade ramar.

Flicker eller som det egentligen heter på svenska, flimmer, orsakas ofta av större laster som slås på och av ofta, eller som i varierar snabbt och kraftigt. Eftersom elnätet inte är helt idealt påverkar dessa laständringar spänningen. Detta påverkar i sin tur ljusintensiteten från lampor, som ofta är mycket känsliga för spänningsändringar. Människans hjärna har funktioner för att hantera ljusvariationer men vi är ändå känsliga och irriteras, speciellt om ändringarna sker med en takt runt 10 ggr i sekunden.

En speciell typ instrument har därför definierats (genom standarden EN610000-4-15) som genom ett speciellt filter och demodulationsfunktioner ganska korrekt kan beräkna svårighetsgraden hos spänningsvariationer oavsett takten och "amplituden" på spänningsändringarna. Standarden anger också ett antal ändringstakter och "amplituder" som skall ge flimmervärdet (Pst) ett, och som är tänkt att användas för kalibrering av instrumentet.Den vanligaste kalibreringsmetoden är att generera önskade spänningsvariationer enligt standarden och jämföra instrumentets visning med det inställda. SP:s flimmernormal ger flimmer med en osäkerhet väl inom 0,01 vid Pst=1.
Genom en regelbunden kalibrering hos oss kontrolleras hur en flickermätare mäter flimmerhalterna.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Stefan Svensson

Tel: 010-516 54 15

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.