Högspänningsteknik

Verksamheten omfattar mätning vid höga strömmar och spänningar. Inom högspänningstekniken har vi resurser för såväl DC som nätfrekvens men också för mätningar av olika kurvformer som toppvärde, övertoner och högspänningspulser.
Laboratoriemätningar

Våra resurser inom högspänningsmättekniken omfattar utrustning för att kalibrera spännings- och strömtransformatorer vid alla förekommande systemspänningar i Sverige. Verksamheten bedrivs i ett antal särskilt anpassade laboratorier, bl a ett högspänningslaboratorium. Vi hämtar vår spårbarhet från den grundläggande elektriska mättekniken. Dessutom är vi mycket aktiva i det internationella samarbetet bl a genom deltagande i internationella jämförelsemätningar på den högsta nivån.

Mätningar i fält

Mätutrustningar för höga strömmar och spänningar är ofta både skrymmande och tunga. Därför har vi utvecklat en världsunik kompetens och resurser för att kunna genomföra mätningar i fält, på plats i kundens provrum eller i högspänninganläggningar som ställverk och liknande.

Verifiering av mätsystem för elektrisk energi

Sedan flera år genomför vi mätningar i det svenska storkraftnätet, på spänningstransformatorer men också på övriga delar på mätsystem för elektrisk energi. Mätnings- och verifieringsverksamheten är en viktig del för att uppnå trovärdighet och korrekta mätningar på den avreglerade elmarknaden.

Tillämpad forskning och utveckling

Vår målsättning är att kunna genomföra spårbara mätningar vid de förhållanden som är av intresse för befintliga elkraftnät. Vi har unika resurser att korrekt mäta under icke-sinusförhållanden, mäta toppvärde samt högspänningspulser hos våra kunder och i laboratorium. Under många år har vårt FoU-arbete varit inriktat mot att kunna genomföra mätningar ute i högspänningsanläggningar och inom detta område har vi idag i många avseenden världsunika resurser och kunnande.

Lightning impuls-parametrar enligt den nya IEC 60060-1-utgåvan – ON LINE!

Prova online! Utvärdera dina inspelade lightning-impulser med den nya metoden i IEC 60060-1Läs mer...

Kalibrering - Effekt och energi

Vi erbjuder kalibreringar av instrument och mätsystem för att säkerställa utrustningarnas mättekniska status. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.