Induktans

RISE kalibrerar induktansnormaler samt olika typer av instrument, exempelvis mätbryggor, LCR-metrar och induktiva spänningsdelare.
Induktansenheten

Induktansenheten henry (H) realiseras med en resonansbrygga i intervallet 10 mH - 1 H beroende på aktuell mätfrekvens och med spårbarhet från enheterna för kapacitans, frekvens och resistans. Mätosäkerheten i realiseringen är av storleksordningen 6 µH/H vid 1 kHz.

Efter en realisering överförs den realiserade induktansenheten till samtliga primärnormaler genom stegning. Primärnormalerna i intervallet 1 µH – 10 H upprätthåller induktansenheten mellan realiseringarna. För nivåer under 100 nH används även beräkningsbara normaler med spårbarhet från enheten för längd och det numeriska värdet för permeabilitetskonstanten µ0.

Mätning av impedans (induktans, kapacitans och ac-resistans) vid frekvenser ≤100 kHz sker ofta med mätbryggor baserade på induktiva spänningsdelare med känt delningsförhållande. Delningsförhållande och fasfel bestäms för induktiva spänningsdelare med en metod som bygger på permutation av kapacitansnormaler. 

För säkerställande av spårbarheten deltar vi även regelbundet i internationella jämförelsemätningar.

Uppdragskalibrering

Kalibreringsresurserna för induktans ligger i intervallet 10 pH – 100 H. Den oftast använda mätprincipen vid kalibrering av induktansnormaler i intervallet 1 µH – 10 H är substitutionsmätning då mätobjektet jämförs med en normal med känt värde och med samma nominella värde. Dessa induktansmätningar utförs med en LCR-meter. Kalibrering kan utföras vid frekvenser upp till 10 kHz. Mätosäkerheten är som bäst 100 µH/H vid 1 kHz.

Kalibrering kan också utföras med en induktansmätbrygga för bättre mätosäkerhet. Den vanligaste mätfrekvensen är 1 kHz men kalibrering kan även göras vid andra frekvenser upp till 10 kHz. Mätosäkerheten är som bäst 40 µH/H vid 1 kHz.

Mätbryggor och LCR-metrar kalibreras genom mätning mot primära och/eller sekundära induktansnormaler. Kalibrering kan utföras vid frekvenser upp till 10 kHz (i vissa fall högre frekvens).

Kalibrering av induktiva spänningsdelare kan utföras i intervallet 50 Hz – 10 kHz. Mätosäkerheten är som bäst 1,2 x 10 E-6 för delningsförhållande och 3,0 x 10 E-7 för kvadraturfel vid 1 kHz.

Andra typer av mätningar utförs också, exempelvis bestämning av temperaturkoefficient.

Den mätosäkerhet som kan lämnas vid en kalibrering beror förutom på kalibreringsutrustningens prestanda även på kalibreringsobjektets prestanda (stabilitet, temperaturkoefficient, anslutningar och så vidare). En preliminär mätosäkerhet kan i de flesta fall erfarenhetsmässigt ges före en kalibrering.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Tekniska frågor
Gunnar Eklund

Tel: 010-516 53 91

Bokning av kalibrering
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.