Kalibrering - Effekt och energi

Vi erbjuder kalibreringar av instrument och mätsystem för att säkerställa utrustningarnas mättekniska status. Kalibrering sker av aktiv, reaktiv och skenbar effekt eller energi och kan utföras enfasigt eller trefasigt med 3-ledar eller 4-ledarkoppling för alla effektfaktorer. Vi kan även erbjuda kalibreringar för spänning, ström och effekt vid icke sinusformade signaler.

Om du kalibrerar dina instrument och mätsystem hos oss innebär det att du får en hög kvalité på mätningarna och förluster pga mätfel kan minimeras. Kalibrering är ett viktigt redskap för att säkra kvalitén på mätningarna och genom löpande kalibreringar hos RISE läggs grunden till det.

Olika typer av mätutrustningar

Effekt- och energienheterna realiserar vi genom att samtidigt mäta växelspänning och växelström. Vi använder olika typer av referensutrustningar för mätning av effekt och energi. Vilken mätutrustning som används beror på mätsituationen, enfas eller trefas, sinus eller icke sinus.

Vi kalibrerar huvudsakligen inom frekvensområdet 50 Hz till 60 Hz enfasigt eller trefasigt, 3-ledar- eller 4-ledarkoppling oberoende av effektfaktor.

Kalibreringsresurser

Vid mätning av stora effekter använder vi ström- och spänningstransformatorer tillsammans med elmätare eller effektmetrar. Vid RISE finns kalibreringsresurser för strömtransformatorer upp till 10 kA och för spänningstransformatorer upp till 400/Ö3 kV. Dessutom kan vi kalibrera mätbryggor och bördor till instrumenttransformatorer.

Kvantbaserade normaler för likström och växelspänning

En godtycklig växelspänning med hjälp av en binär Josephson referens skall syntetiseras.Läs mer...

DSWM - a Digital Multifunctional Sampling WattMeter standard

We are pleased to be able to provide for purchase our top-of-the-line power measuring system for power quality. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Effektiv energianvändningEnergiomvandlingKalibrering av multimetrar och kalibratorer

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Glenn Bideberg

Tel: 010-516 55 33

Kristofer Holmberg

Tel: 010-516 53 79

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.