Kalibrering av nätanalysator

Syftet med en kalibrering av en nätanalysator eller elkvalitetsinstrument är att säkerställa att instrumentets felvisning håller sig inom önskade ramar.

Felvisningen blir naturligtvis olika beroende på vad som mäts, och för ett multifunktionsinstrument kan det vara svårt att avgöra vad som egentligen behöver kalibreras, ett sätt kan vara att dela upp funktionerna i grundfunktioner och extrafunktioner.

Genom en regelbunden årlig kalibrering hos oss kontrolleras hur stabilt instrumenten mäter övertonshalten.

Korrekt funktion krävs

En grundfunktion hos elkvalitetsinstrument är att mäta spänning, ström och effekt samt effektfaktor, så dessa funktioner kalibreras på samma sätt som en vanlig wattmeter.

En förlängning av grundfunktionen är att mäta och spara tillfälliga toppar och dalar hos spänningen (dips, sags, swells). För korrekt funktion krävs rimliga inställningar för hur ofta och länge varje, mätning görs men i övrigt förlitar man sig på instrumentets normala spänningsfunktion och inga extra krav på kalibrering behöver ställas.

Övertonsmätning

Den vanligaste extrafunktionen är övertonsmätning, antingen för att mäta halten för enskilda övertoner eller för att mäta den totala distorsionsnivån. Nu kan man inte längre lita på instrumentets vanliga spännings- och strömmätning, eftersom övertonsmätningar dessutom ställer större krav på frekvensgång och egendistorsion.

Kalibreringsmetod

En vanlig kalibreringsmetod är att generera önskade spännings- och strömövertoner och jämföra instrumentens visning med visningen hos SP:s normaler. För ändamålet har SP tillgång till en referensutrustning vars mätosäkerhet ligger väl inom 0,1 %.

Ofta har dessa elkvalitetsinstrument också funktioner för transientmätningar och flickermätning/flimmermätning.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Stefan Svensson

Tel: 010-516 54 15

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.