Kalibrering av normalelmätare

Normalelmätaren kallas ofta ett effekt- och/eller energimätande instrument av högsta noggrannhetsklass. Dessa instrument används ofta som referens vid kalibrering och verifiering av effekt/energimätsystem.

Vi har kalibreringsresurser för att kalibrera referensutrustning på högsta noggrannhetsnivå. Genom en regelbunden kalibrering hos oss kontrolleras hur stabilt instrumenten mäter. Dina mätningar kan på så sätt uppfylla kraven på spårbarhet enligt ISO9000 och andra kvalitetsstandarder.

Tjänster anpassade efter föreskrifterna

RISE erbjuder kalibreringstjänster anpassade till föreskrifterna för energimätsystem. De är direkt anpassade för behoven vid kontroll av mätsystem av kategori 2-5. 

Provning och certifiering av elmätare

Vi erbjuder provning och certifiering av elmätare enligt såväl svenska som europeiska och internationella standarder. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Glenn Bideberg

Tel: 010-516 55 33

Kristofer Holmberg

Tel: 010-516 53 79

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.