Kalibrering av resistans

RISE kalibrerar resistansnormaler samt olika typer av instrument, exempelvis kalibratorer, multimetrar och LCR-metrar samt vissa typer av temperaturmätinstrument.
Resistansenheten

RISE realiserar resistansenheten ohm (Ω) vid likström (dc) på nivåerna 6,45 kΩ och 12,9 kΩ med spårbarhet från ett numeriskt värde för kvoten mellan Plancks konstant och elementarladdningen i kvadrat kallad von Klitzingkonstanten R K-90. Realiseringen utförs med en ”kvantiserad Hallresistansnormal” baserad på den kvantiserade Halleffekten. Mätosäkerheten i realiseringen är av storleksordningen 0,013 µΩ/Ω.

Efter en realisering överförs den realiserade resistansenheten till grupper av 1 Ω, 100 Ω och 10 kΩ primär- och sekundärnormaler som upprätthåller resistansenheten mellan realiseringarna.  Mellan realiseringarna jämförs dessa normaler regelbundet för att säkerställa upprätthållandet.

Vid växelström (ac) är resistansen frekvensberoende och avviker mer eller mindre från dc-värdet för alla resistansnormaler. Normaler med beräkningsbar ac-dc differens och som är kalibrerade vid dc används för realisering av spårbarhet för ac-resistans. Osäkerheten i beräkningen av ac-dc differensen är vid 1 kHz mindre än 0,1 µΩ/Ω.

För säkerställande av spårbarheten deltar vi även regelbundet i internationella jämförelsemätningar.

Uppdragskalibrering

Kalibreringsresurserna för resistans ligger i intervallet 1 µΩ – 10 PΩ. Förutom resistansnormaler kalibreras även olika typer av instrument exempelvis mätbryggor, multimetrar, kalibratorer och LCR-metrar.

Resistansnormaler kalibreras med resistansbryggor eller TΩ-meter. Flera typer av instrument kalibreras genom mätning mot sekundära resistansnormaler. Mätosäkerheten är som bäst 0,25 µΩ/Ω.

Kalibrering av resistansnormaler i intervallet 1 Ω – 10 kΩ  kan erbjudas med bästa möjliga mätosäkerhet med användning av en så kallad kryogen strömkomparator (CCC). Mätosäkerheten är som bäst 0,05 µΩ/Ω.

Kalibrering av ac-resistans ligger i intervallet 1 Ω – 100 MΩ för frekvenser upp till 10 kHz. Kalibreringen sker med ac-resistansmätbrygga eller LCR-meter s.k. substitutionsmätning. LCR metrar kalibreras genom mätning mot sekundära ac-resistansnormaler.  Mätosäkerheten är som bäst 5 µΩ/Ω.

Andra typer av mätningar utförs också, exempelvis bestämning av temperaturkoefficient och resistivitet.

Den mätosäkerhet som kan lämnas vid en kalibrering beror förutom på kalibreringsutrustningens prestanda även på kalibreringsobjektets prestanda (stabilitet, temperaturkoefficient, spänningsberoende och så vidare). En preliminär mätosäkerhet kan i de flesta fall erfarenhetsmässigt ges före en kalibrering.

Spårbarhetskedjan - sambandet till storheterna

Spårbarhetsbegreppet innebär att alla mätningar som görs med ett kalibrerat mätdon skall ha ett direkt samband med den definierade storheten.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Kalibrering av multimetrar och kalibratorer

Dokument

Kontaktpersoner

Tekniska frågor
Ove Gunnarsson

Tel: 010-516 54 13

Gunnar Eklund

Tel: 010-516 53 91

Bokning av kalibrering
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.