Kalibrering av elmätare

En elmätare eller energimätare mäter den elektriska energin och finns både som en- och flerfasiga. Kalibreringen säkerställer att instrumentets felvisning håller sig inom önskade ramar. Genom en regelbunden kalibrering hos oss kontrolleras hur stabilt instrumenten mäter.

En vanlig kalibreringsmetod är att generera önskade effektnivåer och jämföra instrumentets visning med visningen hos RISE normaler. För ändamålet har RISE tillgång till en referensutrustning vars mätosäkerhet ligger väl inom 0,01%.

Kalibreringen kan utföras enfasigt eller trefasigt, 3-ledar- eller 4-ledarkoppling oberoende av effektfaktor.

RISE är också ackrediterat kontrollorgan för kontroll (stickprovskontroll) av hushållsmätare (så kallade elmätare kategori 1).

Provning och certifiering av elmätare

Vi erbjuder provning och certifiering av elmätare enligt såväl svenska som europeiska och internationella standarder. Läs mer...

ELSA - Kontrollsystem för elmätare

Kontrollsystemet för elmätare (ELSA), dvs stickprovsundersökningar, inrapporteringen av felaktiga elmätare m m, sköts på uppdrag av Energiföretagen.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Glenn Bideberg

Tel: 010-516 55 33

Kristofer Holmberg

Tel: 010-516 53 79

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.