Kalibrering av elektrisk effekt

En effektmeter, wattmeter eller mätvärdesomvandlare mäter den elektriska effekten och finns både som en och flerfasiga. Kalibrering av en effektmeter eller wattmeter säkerställer instrumentets felvisning så att den håller sig inom önskade ramar. Genom en regelbunden kalibrering hos oss kontrolleras hur stabilt instrumentet mäter.

En vanlig kalibreringsmetod är att generera önskade effektnivåer och jämföra instrumentets visning med visningen hos RISE normaler. För det ändamålet har RISE tillgång till en referensutrustning vars mätosäkerhet ligger väl inom 0,01%. Kalibreringen kan utföras enfasigt eller trefasigt, 3-ledar- eller 4-ledarkoppling oberoende av effektfaktor.

Relaterad information

Tjänster

Kalibrering av multimetrar och kalibratorer

Kontaktpersoner

Glenn Bideberg

Tel: 010-516 55 33

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.