Nyhetsbrevet Energi och Bioekonomi

Två mycket viktiga områden där SP nu växer starkt är Energi och Bioekonomi. Nyhetsbrevet Energi och Bioekonomi samlar SP-koncernens nyheter inom energi-, bioekonomi- och miljöområdet. Nyhetsbrevet utkommer 2-4 gånger per år.

Två mycket viktiga områden där SP nu växer starkt är Energi och Bioekonomi. För att komma tillrätta med de oönskade klimatförändringarna krävs mycket kraftfulla och snabba åtgärder de kommande åren där ett viktigt led är att ersätta användningen av fossila kolatomer med ”gröna” för energiändamål såväl som i material och kemikalier – det vill säga övergången till en bioekonomi.

Vi har därför valt att ersätta det tidigare nyhetsbrevet SP Energi och Miljö med nyhetsbrevet Energi och Bioekonomi.

Här kan du beställa en gratis prenumeration av nyhetsbrevet Energi och Bioekonomi. Läs mer.

 

 

 

Energi och cirkulär ekonomi

Omsorg om miljön och strävan att bygga om Sverige till bärkraft medför ständigt ökade krav på energihushållning, effektiv energianvändning och hänsyn till den inre och yttre miljön.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.