Miljötålighet

RISE kan erbjuda ett brett utbud av tjänster inom området miljötålighet. Vi har tjänster som under hela utvecklingsprocessen stöder arbetet mot en produkt med rätt miljötålighet.

Området miljötålighet täcker många branscher och produkter samt är i någon tappning närvarande genom hela utvecklingsprocessen. Detta gör att utveckling och utvärdering inom området kan förekomma i att oändligt antal skepnader.

Det finns sällan en entydig standard för en produkt där krav och test utan vidare kan specificeras. Många olika tekniska egenskaper skall beaktas för att anpassa och testa produkten för en viss miljö. Miljön låter sig inte heller beskrivas och definieras på ett entydigt sätt. Produktens driftprofil påverkar genom dess definition av användning, livslängd etc.

Helhetslösningar

RISE kan med sin stora bredd erbjuda helhetslösningar med stöd under samtliga faser under produktutvecklingsprocessen och inom alla teknikområden. 

Storskalig sol- och klimatsimulering

Med hjälp av den senaste tekniken och lång erfarenhet kan vi med mycket stor exakthet simulera olika klimat och verifiera mot möjliga problem som jordens klimat kan ge. Läs mer...

Korrosionsprovning

SP utvärderar produkters förmåga att motstå korrosion enligt de flesta standardmetoder. Läs mer...

Bresle - provtagning på ytor i fält

Mängden salt på en yta som ska målas är avgörande för ytskyddets kvalitet och livslängd. SP säljer utrustning för mätning av ytrenhet. Läs mer...

Atmosfärisk korrrosivitet

Genom exponering av koppar och/eller silverkuponger kan den atmosfäriska korrosiviteten hos en speciell miljö bestämmas.Läs mer...

Väderbeständighet

Hur klarar din produkt UV, regn, värme, kyla och luftföroreningar?Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.