Utmattningsprovning av material och konstruktioner

Utmattning av material och konstruktioner är vår tids största haveriorsak. RISE har lång och stor erfarenhet av utmattnings-provning av olika konstruktioner, produkter och material.

När utmattningsegenskaper hos material och konstruktioner skall undersökas genomför vi försöksplanering, provning och utvärdering. Det kan t ex gälla framtagande av Whöler-kurvor, bestämning av utmattningsgränsen eller tröskelvärdesbestämning.

Provningarna kan utföras som konstant- eller variabelamplitud-utmattning (spektrumutmattning). Vi kan simulera anpassade lastspektra vid variabelamplitud-utmattning.

Provningarna kan utföras lastkontrollerat, vilket oftast förekommer vid utmattningsprovning, eller töjnings-/förskjutningskontrollerat, som används t.ex. vid lågcykelutmattning (LCF). För material som inte är frekvensberoende kan resonansmaskiner med fördel användas för bestämning av utmattningsgränsen vid konstantamplitudutmattning. 

 

Till vårt förfogande har vi en mängd olika servohydrauliska maskiner och cylindrar med modern styrutrustning. Vi har möjlighet att köra drag- tryck- och vridutmattning, enaxligt eller multiaxiellt.

Material som är avpassade för speciella miljöer kan provas i klimatkammare och vi har möjlighet att fortlöpande övervaka och lagra extremvärden och belastningssekvenser. Vid utvärderingen har vi även möjlighet att studera och identifiera sprickinitieringspunkter med hjälp av svepelektronmikroskop. 

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.