Information om SIS 65 00 82 - Svårantändlighet

Textilvaror, bestämning av brandhärdighet hos vävnader enligt SIS 65 00 82.
Huvudsakligt användningsområde

Produkten kan efter provning klassificeras enligt Boverkets Allmänna råd 1993:2, Utgåva 2. Klassen betecknas "svårantändligt material". 

Provningen kan ligga till grund för ansökning om typgodkännande med övervakande tredjeparts kontroll.

Metoden mäter antändlighet hos alla slags tyger, textilier och byggnadsmaterial med upp till 3,5 mm tjocklek.

Exempel på produkt som kan provas i denna metod

Alla typer av textilmaterial och byggnadsmaterial med en tjocklek upp till 3,5 mm.

Materialåtgång vid provning

Fullständig provning, 
6 försök
10 st provkroppar, 5 st i produktionsriktning och 5 st i motsatt riktning med dimension 
50 mm x 300 mm
Ett orienterande försök 2 st provkropp med dimensionen 
50 mm x 300 mm

 

Så här går provningen till

Så här går provningen till Provkroppar skall tas ut i både varp och inslagsriktningen. Samma varp- och inslagstrådar skall ej ingå i flera provkroppar. Provningen sker i en provkammare som är öppen upptill och som nertill har en öppning på framsidan. Den konditionerade provkroppen hängs vertikalt och hålls på plats av klämmor. Provkroppen antänds i nederkant med en gasbrännare. Sedan lågan tagits bort mäts tiden tills provkroppen slutar att brinna och glöda. Skadans längd mäts. 

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Anna Bergstrand

Tel: 010-516 58 54

Per Thureson

Tel: 010-516 50 83

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.