Information om 16 CFR Part 1632

Brandprovning av madrasser och bäddmadrasser.

Standard

16 CFR Part 1632 – Standard för antändligheten av madrasser och bäddmadrasser (FF 4-72, ändrad).

Varför prova enligt denna standard?

Standarden används för att bedöma antändligheten av madrasser och bäddmadrasser när de utsätts för en tändkälla i form av cigaretter.

Om man enbart vill byta tyg eller kantband på sin madrass anger standarden även alternativa provningsmetoder för att reducera antalet extra prototypprovningar.

16 CFR Part 1632 är en federal standard i USA och alla tillverkade eller importerade madrasser och bäddmadrasser måste uppfylla denna standard.

Denna provningsmetod bedömer endast antändligheten hos madrasser. För att bedöma madrassens brandegenskaper behöver madrassen provas i full skala med en stor antändningskälla.

Exempel på material som provas enligt denna standarden

Sängar, madrasser, divaner (bäddsoffor) och resårmadrasser m m.

Materialåtgång vid provning

Sex prototyper av madrassen/bäddmadrass ska provas (tre madrasser är minimum om madrassen är vändbar).

Sedan 1 maj 2006, tillåter “CPSC’s Interim Enforcement Policy”  att antalet madrasser som behöver provas enligt 16 CFR Part 1632, kan reduceras till endast två provningar. Dock är detta endast möjligt om samma produkt är provad och har erhållit godkända provningsresultat enligt den federala standarden 16 CFR Part 1633.

Så här går provningen till i korthet

Sex kompletta madrasser som är klara för försäljning ska provas. Madrassens övre yta (sovytan) provas. Cigaretter placeras på plana ytor, på sömmar, i toftar, vid kantband etc. Minst 18 cigaretter ska användas under varje provning.

Madrassen delas upp i två lika stora delar. Ena delen täcks med lakansväv bestående av 100% bomull. Den andra delen förblir otäckt. Minst 9 tända cigaretter placeras överst på den icke täckta delen och 9 tända cigaretter placeras på den täckta delen. Ytterligare en bit lakansväv placeras över de sista cigaretterna. Provningen avslutas när cigaretterna har brunnit sin fulla längd och slocknat. Vid provningen är kriteriet att den förkolnade skadan runt cigaretten inte får överstiga 2 inches (5.1 cm) i någon riktning. Proceduren repeteras 6 gånger. 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Se även

Länk till standarden

Kontaktpersoner

Anna Bergstrand

Tel: 010-516 58 54

Ida Larsson

Tel: 010-516 53 67

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.