Information om BS 5852: Part 2:1982

Brandprovning av stoppade möbler.

Standard

Möbler – Bedömning av antändlighet hos klädsel och stoppning till möbler med flammande tändkällor.

Varför prova enligt denna standard

Standarden används för att bedöma antändligheten av material, såsom klädsel och stoppning, som används i stoppade sittmöbler när de utsätts för olika tändkällor i forma av gaslågor och träribbstaplar. Tändkällornas värmeutveckling skall motsvaras av en tändkälla lite större än en tändsticka till en tändkälla motsvarande ungefär 4 sidor av en brinnande dagstidning.

I Storbritannien krävs att alla möbler som säljs till hemmiljö uppfyller konsumentreglerna i ”Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988”.

Exempel på material som provas i denna standard

Stoppningsmaterial som används i stoppade möbler.

Klädsel/tyg kan även provas i kombination med en standardstoppning.

Materialåtgång vid provning

Fullständig provning med 1 antändningskälla

Klädsel/interliner/vadd, 3 st bitar med måtten 1100 x 650 mm.

Stoppning, 3 st bitar med måtten 450 x 450 x 75 mm.
Stoppning, 3 st bitar med måtten 450 x 300 x 75 mm.

Tjockleken 75 mm gäller för stoppning tillsammans med eventuell vadd.

Om stoppningen är olika i sits, rygg, armstöd, mm, så måste de olika stoppningarna provas var för sig.

Ett orienterande försök

En del av vardera klädsel/interliner/vadd och stoppning enligt ovan.

Provning enligt de Brittiska konsumentreglerna

Mängd material samt dimensioner varierar beroende på vilken del i konsumentreglerna som skall provas efter.

Förbehandling

Enligt de engelska konsumentreglerna skall alla mellanskikt och klädselmaterial som är försedda med brandhämmande tillsatsmedel blötläggas och torkas enligt en speciell procedur före provnig.

Provningen i korthet

Själva provningen äger rum i ett dragskåp med kalibrerat luftflöde. En provningsrigg i stål kläs med sits och ryggdelar så att en 90-gradig vinkel bildas mellan sits och rygg. Antändningskällorna appliceras i vecket mellan sits och rygg. Det finns 6 olika tändkällor som är numrerade 2-7. Tändkällorna 2-3 är gaslågor och tändkällorna 4-7 är träribbstaplar i ökande storlek.

För gaslågorna noteras om en fortskridande glödbrand bildas i provkroppen som inte självslocknar inom 30 minuter (60 minuter för träribbstaplar). Skadans utbredning får inte överstiga 100 mm i någon annan riktning än uppåt från tändkällans ursprungliga läge. Gaslågorna avlägsnas efter 40 s (gaslåga 2) respektive 70 s (gaslåga 3) applicering. Varje form av låga som fortsätter i mer än 120 s efter det att gasbrännaren tagits bort betraktas som antändning med låga. Varje form av låga som fortsätter i mer än 10 minuter efter antändning av träribbstapel 4-5 betraktas som fortskridande brand (13 minuter för träribbstapel 6-7).

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Anna Bergstrand

Tel: 010-516 58 54

Per Thureson

Tel: 010-516 50 83

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.