Information om EN 597-1:2015 och EN 597-2:2015

Brandprovning av sängar och madrasser.

Standard

- Möbler – Bedömning av antändlighet hos stoppade sängar och madrasser – Del 1: Tändkälla: Glödande cigarett.
- Möbler – Bedömning av antändlighet hos stoppade sängar och madrasser – Del 2: Tändkälla: Gaslåga motsvarande en brinnande tändsticka.

Varför prova enligt denna standard

Standarderna används för att bedöma antändligheten hos sängar och madrasser, när de utsätts för en tändkälla i form av en cigarett och liten gaslåga.

I Sverige skall en säng eller madrass som köps av en enskild konsument ej antända för en glödande cigarett. I offentlig miljö, såsom hotell etc. bör man använda sig av sängar och madrasser som varken antänds av en cigarett eller liten gaslåga.

Dessa metoder utvärderar endast antändlighetsegenskaperna. För att utforska hur en madrass bidrar till en utvecklad brand måste madrassen provas i full skala med kraftigare antändningskällor.

Exempel på material som provas i denna standard

Sängar, madrasser, divaner (bäddsoffor) och resårmadrasser m m.

Materialåtgång vid provning

Provning kan genomföras både i fullskala och i småskala. Vid fullskala genomförs provning på en madrass i skala 1:1. 

Fullständig provning med 1 antändningskälla

Vid småskalig provning krävs minst 2 provkroppar. Provkroppen ska vara minst 450 mm x 450 mm x nominell tjocklek av den färdiga madrassen. Provkroppen ska i övrigt se likadan ut som en verklig madrass, dvs. den ska ha samma yta (t.ex. plan yta, sömmar, quiltning) och samma typ av kantsystem.  

Provningen i korthet

Själva provningen äger rum i ett dragskåp med kaliberarat luftflöde. Provkroppen placeras ovanpå en provningsrigg i stål. Beroende på hur sängen/madrassen är utformad appliceras antändningskällorna på plana ytor, på sömmar, i toftar, vid kantband etc. 

För cigarett noteras om en fortskridande glödbrand bildas i provkroppen som inte självslocknar inom en timme.

Gaslågan avlägsnas efter 15 s applicering. Varje form av låga som fortsätter i mer än 120 s efter det att gasbrännaren tagits bort betraktas som antändning med låga.  

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Anna Bergstrand

Tel: 010-516 58 54

Per Thureson

Tel: 010-516 50 83

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.