Information om NT FIRE 032

Varför prova enligt denna standard?
Provningsmetoden används för att bedöma brandutvecklingen för en möbel under välventilerade förhållanden när den utsätts för en viss specificerad tändkälla. Parametrar som utvecklad brandeffekt, rökutveckling, viktminskning och halter av giftiga brandgaser kan mätas. Standarden används främst för möbler som förekommer i offentlig miljö där högre brandkrav ställs.


NT FIRE 032 innehåller inga brandkriterier utan är enbart en metod för att utvärdera en produkts brandegenskaper. Ibland brukar man därför vid provning enligt NT FIRE 032 hänvisa till brandkrav i andra standarder, t ex i vårdbäddstandarden SS 876 00 10.


Exempel på material som provas enligt denna standarden
Soffor, fåtöljer och andra stoppade möbler.


Materialåtgång vid provning
En komplett möbel.


Så här går provningen till i korthet
Vid provning enligt denna metod placeras den stoppade möbeln på en vågplattform under en huv. Tändkällan är en träribbstapel, identisk med ”crib ignition source 7” i den brittiska standarden BS 5852. Provningsmetoden NT FIRE 032 tillåter dock alternativa tändkällor och normalt används istället en annan tändkälla; en gasdriven ringbrännare med effekten 30 kW. Tändkällan placeras på sittytan av möbeln under två minuter sekunder och sedan tillåts branden utvecklas fritt. Under provet mäts utvecklad brandeffekt, rökutveckling, viktminskning, halter av vissa brandgaser m m.

Relaterad information

Tjänster

Brandprovning - möbler och bäddarBrandteknisk provning

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Anna Bergstrand

Tel: 010-516 58 54

Per Thureson

Tel: 010-516 50 83

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.