Information om SS 876 00 01 Vårdbäddar – Brandkrav – Motstånd mot antändlighet

Standarden definierar brandkrav för madrasser och bäddartiklar som skall användas i vårdmiljöer.

Varför prova enligt denna standard

Brandkraven för vårdbäddar delas in i riskklasserna ”Normal risk” och ”Hög risk”. Riskklassificeringen beror på vart någonstans vårdbädden skall användas. Klassificeringen ”Hög risk” kan gälla för exempelvis operationssalar och klassificeringen ”Normal risk” kan gälla för exempelvis vanliga vårdavdelningar.


De provningsmetoder som hänvisas till i standarden utvärderar antändligheten hos ett material genom tillförande av en glödande cigarett och/eller en liten gaslåga som antändningskälla.

För provning av madrasser, bäddmadrasser och luftmadrasser, hänvisar standarden till SS-EN 597-1 och SS-EN 597-2.

För provning av bäddartiklar såsom lakan, täcken och kuddar, hänvisar standarden till SS-EN ISO 12952-1 och SS-EN ISO 12952-2.

För provning av madrasser som skall användas för speciella ändamål, exempelvis inom psykvården, hänvisar standarden till SS 876 00 10.

Exempel på material som provas enligt denna standard

Madrass, bäddmadrass, luftmadrass, lakan, kudde, täcke, glidlakan, draglakan, filt, örngott, etc.

Hänvisningar till provningsstandarder

SS-EN 597-1:1994 och SS-EN 597-2:1994, SS-EN ISO 12952-1:2010 och SS-EN ISO 12952-2:2010. SS 876 00 10:2010 (Extra höga brandkrav för madrasser).

Relaterad information

Kontaktpersoner

Anna Bergstrand

Tel: 010-516 58 54

Per Thureson

Tel: 010-516 50 83

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.