Information om BS 6807:2006

Brandprovning av sängar, divaner och madrasser

Standard

Bedömning av antändlighet hos stoppade sängar, divaner och madrasser med primära och sekundära flammande tändkällor.

Varför prova enligt denna standard?

Standarden används för att bedöma antändligheten hos sängar och madrasser, när de utsätts för olika tändkällor i form av gaslågor och träribbstaplar. Tändkällornas värmeutveckling skall motsvaras av en tändkälla lite större än en tändsticka till en tändkälla motsvarande ungefär 4 sidor av en brinnande dagstidning.

Observationer görs av BS 7177:2008, som specificerar krav på antändlighet av madrasser, divaner och sängar i olika risk klassifikationer, när provning överensstämmer med denna Brittiska standard.

Exempel på material som provas i denna standard

Sängar, madrasser och divaner (bäddsoffor).

Materialåtgång vid provning

Provning kan genomföras både i fullskala och i småskala. Vid fullskala genomförs provning på en madrass i skala 1:1. 

Fullständig provning med 1 antändningskälla

Vid småskalig provning krävs minst 2 provkroppar. Provkroppen ska vara rektangulär och vara minst 450 mm x 350 mm x nominell tjocklek av den färdiga madrassen. Provkroppen ska i övrigt se likadan ut som en verklig madrass, dvs. den ska ha samma yta (t.ex. plan yta, sömmar, quiltning) och samma typ av kantsystem.

Provningen i korthet

Själva provningen äger rum i ett dragskåp med kalibrerat luftflöde. Provkroppen placeras ovanpå en provningsrigg i stål. Antändningskällorna appliceras både på madrassen och på ett visst specificerat avstånd under madrassen (varierar med tändkällan). Det finns 6 olika tändkällor som är numrerade 2-7. Tändkällorna 2-3 är gaslågor och tändkällorna 4-7 är träribbstaplar i ökande storlek.

För gaslågorna noteras om en fortskridande glödbrand bildas i provkroppen som inte självslocknar inom 15 minuter (60 minuter för träribbstaplar). Skadans utbredning får inte överstiga 100 mm i någon annan riktning än uppåt från tändkällans ursprungliga läge. Gaslågorna avlägsnas efter 40 s (gaslåga 2) respektive 70 s (gaslåga 3) applicering. Varje form av låga som fortsätter i mer än 120 s efter det att gasbrännaren tagits bort betraktas som antändning med låga. Varje form av låga som fortsätter i mer än 10 minuter efter antändning av träribbstapel 4-5 betraktas som fortskridande brand (13 minuter för träribbstapel 6-7).

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Anna Bergstrand

Tel: 010-516 58 54

Per Thureson

Tel: 010-516 50 83

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.