Information om 2010 IMO FTP code, annex 1, part 8

Brandprovning av stoppade möbler.

Standard

Brandprovning av stoppade möbler (metod för bedömning av antändlighet hos stoppade möbler med glödande cigarett och gaslåga motsvarande en brinnande tändsticka).

Varför prova enligt denna standard?

Standarden använd inom sjöfarten för att bedöma antändligheten hos kombinationer av material, såsom klädsel och stoppning som används i stoppade sittmöbler, när de utsätts för en tändkälla i form av en cigarett och liten gaslåga.

Exempel på material som provas i denna standard

Kombinationer av klädsel och stoppningsmaterial som används i stoppade möbler.

Klädsel/tyger kan även provas i kombination med standardstoppning.

Materialåtgång vid provning

Fullständig provning (2 delförsök per antändningskälla) Klädsel, 4 st bitar med dimension 800 x 650 mm. Interliner, vadd etc., 4 st bitar med dimension 800 x 650 mm.
Stoppning (rygg), 4 st bitar med dimension 450 x 300 x 75 mm.
Stoppning (sits), 4 st bitar med dimension 450 x 150 x 75 mm.
Ett orienterande försök En del av vardera klädsel och stoppning enligt ovan.

Så här går provningen till i all korthet

Själva provningen äger rum i ett dragskåp med kalibrerat luftflöde. En provningsrigg i stål kläs med sits och ryggdelar så att en 90-gradig vinkel bildas mellan sits och rygg. Antändningskällorna appliceras i vecket mellan sits och rygg.

För cigarett noteras om en fortskridande glödbrand bildas i provkroppen som inte självslocknar inom en timme. Skadans utbredning får inte nå kanterna eller genom provkroppen.

Gaslågan avlägsnas efter 20 s applicering. Varje form av låga som fortsätter i mer än 120 s efter det att gasbrännaren tagits bort betraktas som antändning med låga.

En provningsrigg i stål kläs med klädsel och stoppning så att en 90-gradig vinkel bildas mellan sits och rygg. Antändningskällorna appliceras i vecket mellan sits och rygg.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.