Information om ISO 8191-1:1987 och ISO 8191-2:1988

Brandprovning av stoppade möbler.

Standard

  • Möbler – Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler – Del 1: Tändkälla: Glödande cigarett.
  • Möbler – Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler – Del 2: Tändkälla: Gaslåga motsvarande en brinnande tändsticka.

Varför prova enligt denna standard

Standarderna används för att bedöma antändligheten hos kombinationer av material, såsom klädsel och stoppning som används i stoppade sittmöbler, när de utsätts för en tändkälla i form av en cigarett och liten gaslåga.

Dessa metoder utvärderar endast antändlighetsegenskaperna, för att utröna hur en möbel bidrar till en utvecklad brand måste möbeln provas i full skala med kraftigare antändningskällor.

Exempel på material som provas i denna standard

Kombinationer av klädsel och stoppningsmaterial som används i stoppade möbler.

Klädsel/tyger kan även provas i kombination med en standardstoppning. 

Materialåtgång vid provning 

Fullständig provning med 1 antändningskälla

Klädsel/interliner/vadd, 2 st bitar med dimension 800 x 650 mm.
Stoppning, 2 st bitar med dimension 450 x 300 x 75 mm.
Stoppning, 2 st bitar med dimension 450 x 150 x 75 mm. 

Tjockleken 75 mm gäller för stoppning tillsammans med eventuell vadd.

Ett orienterande försök

En del av vardera klädsel/interliner/vadd och stoppning enligt ovan.

Provningen i korthet

Själva provningen äger rum i ett dragskåp med kalibrerat luftflöde. En provningsrigg i stål kläs med sits och ryggdelar så att en 90-gradig vinkel bildas mellan sits och rygg. Antändningskällorna appliceras i vecket mellan sits och rygg.

För cigarett noteras om en fortskridande glödbrand bildas i provkroppen som inte självslocknar inom en timme. Skadans utbredning får inte överstiga 100 mm i någon annan riktning än uppåt från tändkällans ursprungliga läge.

Gaslågan avlägsnas efter 20 s applicering. Varje form av låga som fortsätter i mer än 120 s efter det att gasbrännaren tagits bort betraktas som antändning med låga. Skadans utbredning får inte överstiga 100 mm i någon annan riktning än uppåt från gaslågan.

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.