Information om EN 1021-1:2014 och EN 1021-2:2014

Brandprovning av stoppade möbler.

Standard

- Möbler – Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler – Del 1: Tändkälla: Glödande cigarett.
- Möbler – Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler – Del 2: Tändkälla: Gaslåga motsvarande en brinnande tändsticka.

Varför prova enligt denna standard

Standarderna används för att bedöma antändligheten hos kombinationer av material, såsom klädsel och stoppning som används i stoppade sittmöbler, när de utsätts för en tändkälla i form av en cigarett och liten gaslåga.

En stoppad möbel som köps av en enskild konsument ska, enligt EN 1021-1, ej antända för en glödande cigarett. I offentlig miljö, såsom biografer, hotell, restauranger etc. bör man använda sig av stoppade möbler som varken antänds av en cigarett eller liten gaslåga.

Dessa metoder utvärderar endast antändlighetsegenskaperna, för att utröna hur en möbel bidrar till en utvecklad brand måste möbeln provas i full skala med kraftigare antändningskällor.

Exempel på material som provas i denna standard

Kombinationer av klädsel och stoppningsmaterial som används i stoppade möbler.

Klädsel/tyger kan även provas i kombination med en standardstoppning. 

Materialåtgång vid provning

Fullständig provning med 1 antändningskälla

Klädsel/interliner/vadd, 2 st bitar med måtten 800 x 650 mm.

Stoppning, 2 st bitar med måtten 450 x 300 x 75 mm.
Stoppning, 2 st bitar med måtten 450 x 150 x 75 mm.

Tjockleken 75 mm gäller för stoppning tillsammans med eventuell vadd.

Om stoppningen är olika i sits, rygg, armstöd, mm, så måste de olika stoppningarna provas var för sig.

Ett orienterande försök

En del av vardera klädsel/interliner/vadd och stoppning enligt ovan

Förbehandling

Före provning skall alla ytterklädslar som kemiskt flamskyddsbehandlats blötläggas och torkas enligt en procedur som beskrivs i bilaga D. 

Provningen i korthet

Själva provningen äger rum i ett dragskåp med kalibrerat luftflöde. En provningsrigg i stål kläs med klädsel och stoppning så att en 90-gradig vinkel bildas mellan sits och rygg. Antändningskällorna appliceras i vecket mellan sits och rygg.

För cigarett noteras om en fortskridande glödbrand bildas i provkroppen som inte självslocknar inom en timme. Skadans utbredning får inte nå kanterna eller genom provkroppen.

Gaslågan avlägsnas efter 15 s applicering. Varje form av låga som fortsätter i mer än 120 s efter det att gasbrännaren tagits bort betraktas som antändning med låga. 


RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.