First responders of tomorrow (FIRST)

Foto Per RohlénFIRST (First Responders of Tomorrow) avser att vara den som länkar ihop räddningstjänst, forskare och företag som tillhandhåller ny teknik samt vara den självklara partner för myndigheter, räddningstjänst, forskare och företag när det gäller frågor kring räddningsinsatser inom teknik, taktik och metodik.

FIRST har en lång tradition av att samverka med räddningstjänster. Under fliken "publikationer om räddningstjänst" i högra spalten finns referenser till projekt relaterat till räddningstjänst. Det är främst projekt inom övertryckventilation, IR teknik, vattendimma, undermarksanläggning, nya energibärare, miljö samt metod och taktik. Pågående forskning som bedrivs inom FIRST kan hittas under fliken "Pågående forskning" i högra spalten.

Inom FIRST bedrivs Systematisk Produktutvärdering Av Räddningstjänstprodukter (SPAR). Utvärderingen hjälper räddningstjänsten att fatta välgrundade beslut vid inköp av ny teknik och utrustning vilket i sin tur kan spara pengar.FIRST är organisatorisk placerad på RISE Safety/Fire Research och FIRE Research är aktiva inom brandforskning, brandteknisk dimensionering, säkerhet inom offshore, riskanalys, provning, certifiering, tillverkningskontroll m.m. Vi stödjer också nationell och internationell standardisering och lagstiftning bl.a. genom deltagande i EUs expertgrupper, se mer på Fire Research sida.

RISE bedriver också brandrelaterade utbildningar på landets högskolor och universitet, vidareutbildningar för räddningstjänst samt handledning av kommunal doktorand. FIRST har också ett nära samarbete med angränsande kompetensplattformar som "Tunnel and Underground Safety Centre (TUSC) ", "Fuel Storage Safety" och den nyetablerade kompetensplattformen Centrum för fortifikatorisk kompetens (CFORT) i samarbete med Fortifikationsverket.

Inom FIRST bedrivs Systematisk Produktutvärdering Av Räddningstjänstprodukter (SPAR). Utvärderingen hjälper räddningstjänsten att fatta välgrundade beslut vid inköp av ny teknik och utrustning vilket i sin tur kan spara pengar.

 

FIRST fokuserar på:

  • Behovsbaserad forskning
  • Kurs- och konferensverksamhet
  • Testbädd för produktutveckling
  • Utvärdering av teknik till räddningstjänst (SPAR)
  • Olycksutredning
  • Innovationspartner

 

Tunnel and Underground Safety Centre (TUSC)

RISEs forskningsplattform för undermarksanläggningar har en samlad specialistkompetens inom brand, risk och säkerhet. Läs mer...

Fuel Storage Safety

RISE forskningsplattform för säker lagring av bränslen har en samlad kompetens inom brand, risk och säkerhet. Detta omfattar främst fasta biobränslen och avfall, men även vätskeformiga och gasformiga bränslen.Läs mer...

Systematisk Produktutvärdering Av Räddningstjänstprodukter (SPAR)

SPAR Systematisk Produktutvärdering Av Räddningstjänstprodukter. SPAR utför objektiva utvärderingar av kommersiellt tillgänglig utrustning till räddningstjänst utifrån räddningstjänstens behov.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.