Småskalig testmetod av skum

RISE kan erbjuda försök av skumkoncentrat (tungskum) med en småskalig brandtest som erbjuder samma klassificering som fås enligt EN-standarden EN 1568.

Försök enligt EN-standarden orsakar stora kostnader och påverkar miljön och rekommenderas inte om skumkoncentratet skall provas enligt ett kvalitetskontrolltest eller genom tillverkningskontroll. Den småskaliga testmetoden kan användas i dessa fall för att erhålla släckning som är jämförbar med EN-standarden.


Pålitliga data

Den småskaliga testmetoden, SP-metod 2580, har utvecklats inom ett EU-projekt som heter Fairfire. Ett stort antal försök har utförts både i standardskala och i mindre skala i olika geometrier.

Resultaten har analyserat med avseende på jämförbarheten mellan tid för kontroll, släckning och återantändning.

Målet med den småskaliga testmetoden är att erbjuda pålitliga data med begränsade resurser. Nedan presenteras en tabell som visar skillnaden mellan småskala och standardskala.


Skala
 Standardskala
Småskala
Typ av bränsle  Heptan  Aceton  Heptan  Aceton
Trågstorlek (m2)  4.5  1.73  0.66  0.41
Bränsle (L)  144  125  21  30
Åtgång skumkoncentrat (L)   1.5-4.2  1.5-3.0  0.3-1.0  0.3-0.6
Skummunstycke (l/min)  11.4  11.4  1.25 (2.5 total)  2.5

De små mängderna med skumkoncentrat och bränsle, tillsammans med det faktum att det är lätt att utföra gör den småskaliga metoden till ett perfekt verktyg för kvalitetskontroll, tillverkningskontroll och vid utveckling av nya skumkoncentrat. Det bästa och mest pålitliga sättet att bedöma kvaliteten för ett skumkoncentrat är att utföra ett brandförsök.


Bra bas för utvärdering

Fördelen med den småskaliga testmetoden är uppenbar och FAIRFIRE-projektet har gjort det möjligt att jämföra data från den småskaliga testmetoden med standardmetoden, EN 1568. Standarden som specificeras in EN 1568 används dock för godkännande försök.

Relaterad information

Tjänster

Kvalitetskontroll av skumvätska

Experimentella resurser

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Magnus Bobert

Tel: 010-516 51 90

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.