Frystorkar

Frystorkar är ofta viktiga steg vid rening av produkter. Mycket arbete, före eller efter, kan förstöras p.g.a. ojämn torkning. Därför är kalibrering/validering av frystorken viktig. SP utför kalibrering av frystorkar. Detta kan även utföras i form av validering (kontroll mot uppsatta krav).
Validering av frystork

Frystorkar har många användningsområden, t.ex. för att skapa produkter som är hållbara eller som ett delsteg i reningsprocesser.

Dokumentation och service

För att skapa dokumentation om produkterna och för att säkerställa funktionen hos frystorken behövs förutom service av torken, även återkommande kontroll och validering. Detta är speciellt viktigt då torkning ofta är i slutsteget vid tillverkningen och mycket arbete kan gå om intet vid dålig frystorkning.

Kalibreringen/valideringen innehåller följande moment
  • Kalibrering av vakuumgivare som används för dokumentation och styrning
  • Temperaturkalibrering av givare som används för dokumentation och styrning
  • Uppmätning av temperaturen i volymen där produkterna placeras (loggning över tid, differenser mellan olika ställen i volymen, förhållande mellan volymen och i produkt)

Spårbarhetskedjan - sambandet till storheterna

Spårbarhetsbegreppet innebär att alla mätningar som görs med ett kalibrerat mätdon skall ha ett direkt samband med den definierade storheten.Läs mer...

Kalibrering av tryckvågar

Tryckvågar är den mest stabila och linjära utrustningen som finns för att mäta tryck. Läs mer...

Dynamiska tryckmätningar

Dynamiska tryckmätningar ställer höga krav vid mätning. Vi hjälper er med mätningar och mätsystem.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.